جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری   گرایش: تکنولوژی معماری

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست منتهی عملکرد آن با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اسـت. این تغییـرات در مجموعه های عظیـم و پرجمعیـت نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده در نتیجه هدف طراحی مجتمع های مسکونی جدید کاستن از این حس غربت و مشکلات ناشی ازآن بوده است.به دلیل موجود نبودن تعریفی مشخص از مقیاس و اندازه این عملکرد در ایران این واژه به طور عام و وسیع به آپارتمان های چند واحدی تا شهرک های چندین هزار واحـدی ، نسبت داده شده ولی بهتریـن و منطقی ترین راه برای تمیز دادن و شناخت این عملکرد بررسی مجتمع های مسـکونی براسـاس تـاریـخ ساخت آن ها می باشد که روشنگر تغییرات و دگردیسـی های آرام آن بواسطه تغییـر نیـازها و خواستـه های مردم در طول زمان می باشد. شهــرهایـی چون برلین ، لندن ، پاریس نمونه های شاخصی در این بررسی محسوب می گردند.

کلمات کلیدی: شهر، عملکرد، مجموعه، آپارتمان، جمعیت، تراکم،صنعتی سازی

فهرست مطالب

عنوان................................................................................. صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................................

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع....................................................................................................................

1-3 پیشینه طرحهای معماری مسکن کارگری........................................................................................

1-4- اهداف کلی و جزئی..............................................................................................................................

1-5- سوالات.....................................................................................................................................................

1-6- فرضیه ها..................................................................................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-تعاریف عمومی مفهومی و عملییاتی متغیرها...................................................................................

2-2- نتیجه گیری مطالعات...........................................................................................................................

2-3-سيستم هاي صنعتي ساختمان سازي ..............................................................................................

2-4- سقف های حبابی (bubble ceck)...............................................................................................

2-5- سقف حبابی به عنوان سقف پیش ساخته .....................................................................................

2-6- سیستم ساختمانی ترونکو ..................................................................................................................

2-7- ديوارهاي سه بعدي (3D PANEL) ..........................................................................................

2-8- سیستم ساختمانی بتن مسلح با عایق ماندگار ..............................................................................

2-9- ICF در ایران...........................................................................................................................................

 2-10- سیستم پیش ساخته بتنی ............................................................................................................

2-11- سیستم سازه های سبک فلزی(lSF) )(Lightweight Steel Frame ...................

2-12- بررسی ساختمان از نظر مصالح ..................................................................................................

2-13- سقف عرشه فولادی ..........................................................................................................................

2-14- سازه عرشه فولادی ..........................................................................................................................

2-15- انواع مسکن..........................................................................................................................................

2-16- تقسیم بندی فضاهای داخل خانه .................................................................................................

2-17- تعاریف و شاخص‌های برنامه ریزی همسایگی‌ها و محلات.......................................................

2-18- تراکم مسکونی.....................................................................................................................................

2-19- معضلات مجتمع های مسکونی بزرگ...........................................................................................

فصل سوم: نمونه های داخلی و خارجی

3-1- نمونه‌های اجرایی داخلی.....................................................................................................................

3-2- مجتمع مسکونی آلبیون......................................................................................................................

3-3- نتیجه گیری ..........................................................................................................................................

فصل چهارم: ضوابط واستاندارد وبرنامه فیزیکی

4-1- اصول اولیه طراحی فضا های مسکونی...........................................................................................

فصل پنجم: شناخت بستر منطقه طراحی

5-1- روش تحقیق...........................................................................................................................................

5-2- مطالعات...................................................................................................................................................

5-3- اقلیم.........................................................................................................................................................

فصل ششم: فرایند طراحي

6-1- عوامل تاثیر گذار بر روند طراحی.......................................................................................................

6-2- ورودی.......................................................................................................................................................

6-3- معيارهاي عمومي طراحي بلوکها........................................................................................................

6-4- تناسب و عملکرد فضاها........................................................................................................................

6-5- نما..............................................................................................................................................................

6-6- سيماي شهري .......................................................................................................................................

6-7- ایده و کانسپت........................................................................................................................................

فهرست منابع.....................................................................................................................................................


فهرست مطالب

عنوان................................................................................. صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................................

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع....................................................................................................................

1-3 پیشینه طرحهای معماری مسکن کارگری........................................................................................

1-4- اهداف کلی و جزئی..............................................................................................................................

1-5- سوالات.....................................................................................................................................................

1-6- فرضیه ها..................................................................................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-تعاریف عمومی مفهومی و عملییاتی متغیرها...................................................................................

2-2- نتیجه گیری مطالعات...........................................................................................................................

2-3-سيستم هاي صنعتي ساختمان سازي ..............................................................................................

2-4- سقف های حبابی (bubble ceck)...............................................................................................

2-5- سقف حبابی به عنوان سقف پیش ساخته .....................................................................................

2-6- سیستم ساختمانی ترونکو ..................................................................................................................

2-7- ديوارهاي سه بعدي (3D PANEL) ..........................................................................................

2-8- سیستم ساختمانی بتن مسلح با عایق ماندگار ..............................................................................

2-9- ICF در ایران...........................................................................................................................................

 2-10- سیستم پیش ساخته بتنی ............................................................................................................

2-11- سیستم سازه های سبک فلزی(lSF) )(Lightweight Steel Frame ...................

2-12- بررسی ساختمان از نظر مصالح ..................................................................................................

2-13- سقف عرشه فولادی ..........................................................................................................................

2-14- سازه عرشه فولادی ..........................................................................................................................

2-15- انواع مسکن..........................................................................................................................................

2-16- تقسیم بندی فضاهای داخل خانه .................................................................................................

2-17- تعاریف و شاخص‌های برنامه ریزی همسایگی‌ها و محلات.......................................................

2-18- تراکم مسکونی.....................................................................................................................................

2-19- معضلات مجتمع های مسکونی بزرگ...........................................................................................

فصل سوم: نمونه های داخلی و خارجی

3-1- نمونه‌های اجرایی داخلی.....................................................................................................................

3-2- مجتمع مسکونی آلبیون......................................................................................................................

3-3- نتیجه گیری ..........................................................................................................................................

فصل چهارم: ضوابط واستاندارد وبرنامه فیزیکی

4-1- اصول اولیه طراحی فضا های مسکونی...........................................................................................

فصل پنجم: شناخت بستر منطقه طراحی

5-1- روش تحقیق...........................................................................................................................................

5-2- مطالعات...................................................................................................................................................

5-3- اقلیم.........................................................................................................................................................

فصل ششم: فرایند طراحي

6-1- عوامل تاثیر گذار بر روند طراحی.......................................................................................................

6-2- ورودی.......................................................................................................................................................

6-3- معيارهاي عمومي طراحي بلوکها........................................................................................................

6-4- تناسب و عملکرد فضاها........................................................................................................................

6-5- نما..............................................................................................................................................................

6-6- سيماي شهري .......................................................................................................................................

6-7- ایده و کانسپت........................................................................................................................................

فهرست منابع.....................................................................................................................................................

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه