جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تأثیر استفاده از رسانه ها بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر تهران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی

جدید

25,000 تومان

توضیحات

چکیده:

این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از رسانه­های داخلی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) بر آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود، در میان ساکنین شهر تهران پرداخته است. برای رسیدن به این هدف از دیدگاه­های نظریه پردازانی چون لرنر ، راجرز،کاتز و ... استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل میزان استفاده از رسانه­های گروهی،میزان رضایت از برنامه­های آموزشی و اعتماد به رسانه­های داخلی هستند. در این مطالعه از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران هستند، و جامعه نمونه شامل 400 نفر است که از طریق نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند. داده­های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت،که خلاصه نتایج به شرح ذیل است:

رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه‌های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته‌ها و ...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد.بعبارت دیگر، رسانه­های جمعی تاکنون تأثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان تهران از حقوق شهروندی نداشته­اند، و لازم است این نقش آنها مورد بازبینی قرار گرفته، و تقویت شود.

لازم به ذکر است که با بالا رفتن سن وتحصیلات افراد، آگاهی از حقوق شهروندی نیز بالا می­رود، اما بین جنسیت و محل تولد افراد(شهر یا روستا) با آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، رسانه، آگاهی

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده .........................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه ................................................................................................................................................................3

1-2- بیان مسأله.......................................................................................................................................................5

1-3-اهمیت و ضرورت علمی و عملی................................................................................................................9

1-4-اهداف تحقيق................................................................................................................................................11

1-4-1-هدف کلی ................................................................................................................................................11

1-4-2-اهداف جزیی ...........................................................................................................................................11

1-4-3-اهداف کاربردی .......................................................................................................................................11

1-5- سؤالات تحقیق...........................................................................................................................................11

1-5-1-سوال اصلی ..............................................................................................................................................11

1-5-2-سوالات فرعی ..........................................................................................................................................11

1-6-فرضيه‏هاي تحقیق........................................................................................................................................12

1-6-1-فرضیه اصلی ...........................................................................................................................................12

1-6-2-فرضیه های فرعی .................................................................................................................................12

 

فصل دوم: مروری بر پیشینه، ادبیات و مبانی پژوهش و تحقیق

2-1- تاریخچه موضوع در جهان.........................................................................................................................14

 

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

2-2- تاریخچه موضوع در ایران.......................................................................................................................16

2-3- تحقیقات پیشین..........................................................................................................................................17

2-4- ادبیات موضوع و بخش هایی از حقوق شهروندی مستخرج از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................................................................................................................................20

2-4-1-رسانه های جمعی   ...............................................................................................................................20

2-4-2-شهروند و حقوق شهروندی....................................................................................................................22

2-4-3-حقوق شهروندی،و بخش هایی از منشور حقوق شهروندی..........................................................25

2-5- مبانی نظری..................................................................................................................................................31

2-5-1- نظریه‌های شهروندی.............................................................................................................................31

2-5-1-1-الگوی آتنی.......................................................................................................................................31

2-5-1-2- شهروندی چندقومی در روم باستان.........................................................................................34

2-5-1-3-شهروندی دولت-ملت؛قرارداد اجتماعی....................................................................................36

2-5-1-4-انقلاب فرانسه......................................................................................................................................38

2-5-1-5--دولت رفاه...........................................................................................................................................40

2-5-1-6-نظریه شهروندی لیبرالیستی............................................................................................................42

2-5-1-7-نظریه های شهروندی اجتماعی......................................................................................................44

2-5-2- نظریه‌های ارتباطات...........................................................................................................................46

2-5-2-1-نظریه استفاده و رضایتمندی..........................................................................................................46

2-5-2-2-نظریه کارکردهای رسانه...................................................................................................................49

2-5-2-3-نظریه شکاف آگاهی..........................................................................................................................51

2-5-2-4-اشاعه نوآوری‌ها و فرآیند تصمیم نوآوری...................................................................................53

2-5-2-5-گذر از جامعه سنتی ونوسازی خاورمیانه......................................................................................56

 

عنوان                                                                                                           صفحه

2-5-2-6-استحکام یا تاثیر محدود.................................................................................................................. 58

2-5-2-7-مخاطب سرسخت ..............................................................................................................................59

2-5-3-چارچوب نظری تحقیق.........................................................................................................................62

2-6-مدل مفهومی تحقیق...................................................................................................................................63

 

فصل سوم: بخش تجربی،مواد و روش های تحقیق

3-1- روش تحقیق.................................................................................................................................................65

3-2-متغیر های تحقیق.......................................................................................................................................67

3-3-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.............................................................................................................68

3-3-1-تعریف نظری متغیرها.............................................................................................................................68

3-3-2-تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................................70

3-4-جامعه آماري..................................................................................................................................................74

3-5-حجم نمونه و روش نمونه­گيري................................................................................................................74

3-6-قلمرو زمانی تحقیق..................................................................................................................................75

3-7-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها.....................................................................................................75

3-8-اعتبار و پایایی تحقیق ...............................................................................................................................76

 

فصل چهارم: بحث و بررسی داده های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی............................................................................................................................................80

4-2- نتایج تحلیلی............................................................................................................................................86

 

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-جمع بندی یافته ها..................................................................................................................................104

5-1-1-یافته های توصیفی...............................................................................................................................104

5-1-2-یافته های تحلیلی.................................................................................................................................105

5-2-نتیجه گیری................................................................................................................................................106

5-3-پیشنهادهای تحقیق..................................................................................................................................109

5-4-پیشنهاد به محققین بعدی.....................................................................................................................110

5-5-محدودیت های تحقیق............................................................................................................................111

-منابع و مآخذ......................................................................................................................................................112

-پیوست ها ..........................................................................................................................................................118

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه