جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز وعملکرد لوبیا

کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

گرایش: زراعت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

به منظور بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در بهار سال زراعی 93-1392 در شهرستان سپیدان اجرا گردید. فاکتورهای آزمايش شامل 3 تیمار مصرف علف‌کش گالانت (1 لیتر در هکتار)، بنتازون (2 تا 3 لیتر در هکتار)، و تریفلورالین (5/2 لیتر در هکتار) بود. تیمارها شامل (مصرف گالانت به تنهایی، ترفلان به تنهایی، بنتازون به تنهایی، گالانت + ترفلان، گالانت + بنتازون، بنتازون + ترفلان، گالانت + ترفلان + بنتازون و شاهد بدون مصرف علف‌کش)، بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها به صورت مخلوط با هم تاثیر بیشتری نسبت به کاربرد آنها به صورت تنهایی داشت. همچنین با ترکیب هر سه علف‌کش با هم تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه لوبیا افزایش معنی‌داری داشتند. تیمار علف‌کش گالانت + ترفلان + بنتازون بیشترین تاثیر را بر کنترل تراکم و وزن خشک علف‌های هرز رایج در مزرعه داشت. در نهایت استفاده از تیمار گالانت + ترفلان + بنتازون با داشتن بیشترین (32/1449 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه لوبیا، به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

کلمات کلیدی: لوبیا، علف‌کش، علف‌هرز

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه