جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های ملی و خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم ارتباطات اجتماعی (M.A)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

در عصر حاضر که رسانه ها برای بدست آورد مخاطب بیشتر به رقابت با یکدیگر پرداخته اند، مخاطبان امکان انتخاب پیدا کرده اند و در این بین رسانه ها نیز برای به دست آوردن مخاطبان بیشتر با هم به رقابت می پردازند. در چنین وضعیتی رسانه ملی به عنوان نهادی که ضمن بر دوش داشتن وظیفه اطلاع رسانی رسمی، یکی از وظایفش کسب اعتماد عمومی به نظام است، در رقابت با رسانه های بیگانه به خصوص رسانه های فارسی زبان کشورهایی که از لحاظ سیاسی، منافعی در تعارض با منافع ملی ما دارند، تلاش مضاعفی در کسب اعتماد مخاطبان ایرانی باید داشته باشد، اما این که میزان اعتماد مخاطبان به این رسانه چقدر است و چه عواملی در کسب این اعتماد مؤثر است، موضوع اصلی این تحقیق است. در این تحقیق تلاش شده است تا به دو سوال پاسخ داده شود؛ یکی میزان اعتماد به سه رسانه ملی، تلویزیون بی بی سی فارسی و تلویزیون فارسی صدای آمریکا و دیگری عوامل مؤثر بر اعتماد به هریک از این سه رسانه. در اینجا منظور از رسانه ملی، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران یا همان سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای تبیین چارچوب نظری این تحقیق از یک سو نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی و از سوی دیگر نظریات مربوط به رسانه های جمعی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه دو دسته از عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه نعیین شد؛ یکی عوامل درون سازمانی رسانه ها و دسته دیگر عوامل برون سازمانی مؤثر بر اعتماد به رسانه ها. همچنین به منظور بررسی میزان اعتماد به هریک از سه رسانه، با استفاده از نظریات اعتماد اجتماعی از جمله نظریه گیدنز و ترکیب آن ها با نظریات مربوط به کارکرد رسانه ها پنج شاخص اعتماد از این نظریات به خصوص نظریه اعتبار رسانه استخراج شد. در ادامه پنج شاخص اعتماد برای بررسی متغیر های وابسته یعنی اعتماد به رسانه های مورد تحقیق در کنار ده متغیر وابسته شامل شش عامل درون سازمانی اعتماد به رسانه ها و چهار عامل برون سازمانی اعتماد به این سه رسانه در قالب یک پرسشنامه در اختیار 250 نفر از پاسخگویان از جمعیت آماری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهرانشرق قرار گرفت. در نهایت با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیونی و آزمون اف، فرضیه های تحقیق به آزمون گذاشته شد. در نتیجه مشخص شد اعتماد پاسخگویان بیشتر به بی بی سی فارسی، بعد از آن به تلویزیون ایران و کمتر از همه به صدای آمریکا است. در بررسی فرضیه ها که هر کدام از آن ها ارتباط بین متغیرهای مستقل 10گانه با اعتماد به این سه رسانه است، یک فرضیه رد شد اما 9 فرضیه دیگر تأیید شد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه