جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بين سواد رسانه ای و هويت اجتماعي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز )

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

در دنیای امروز که به عصر ارتباطات و اطلاعات موسوم است، تحولات بسیار عظیم علمی و رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، بستر تعامل و روابط بین فرهنگ ها را گسترده تر و حفظ هویت را بسیار دشوار نموده است. تحقیقات بسیاری در حوزه ارتباطات، نقش رسانه ها را در خلق و باز سازی هویت های متفاوت، چند لایه، ناپایدار، بی ثبات، متغییر و منعطف بسیار کارآمد و تاثیرگذار ارزیابی می کنند و لذا امروزه سواد رسانه ای مبتنی بر استفاده آگاهانه از محصولات رسانه ای به منزله رویکردی نوین و ساز و کار مقاوت در برابر سیل پیام های رسانه ای مطرح است. این تحقیق در صدد بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. از این منظر ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع، از رویکرد تاجفل و ترنر برای تبیین هویت اجتماعی و نیز از الگوی پنج سطحی مرکز سواد رسانه ای CML آمریکا جهت تبیین مفهوم سواد رسانه ای بهره گرفته و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه به ویژگی جامعه آماری مورد مطالعه اخذ شده در صدد شناسایی رایطه بین سواد رسانه ای و هویت اجتماعی دانشجویان مذکور می باشیم. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 414 نفر از دانشجویان جامعه آماری که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده با ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده اند، اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد و جهت روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس یافته های تحقیق؛ میانگین میزان سواد رسانه ای و هویت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط است و فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین ابعاد پنج گانه سواد رسانه ای و هویت اجتماعی تایید گردید.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که تنها 21 درصد تغییرات هویت اجتماعی دانشجویان تحت تاثیر متغیرهای مستقل این تحقیق است و 79 درصد دیگر تغییرات هویت اجتماعی تحت تاثیر عوامل ناشناخته است که نیاز به بررسی دارد. .همچنین بر اساس نتایج این تحقیق میزان شناخت دانشجویان از رسانه ها در حد پایین می باشد و حدود 63 درصد دانشجویان بصورت عادی و غیر هدفمند از رسانه ها استفاده می کنند.

كليدواژه:

هویت اجتماعی، سواد رسانه ای، اصل عدم شفافیت رسانه ها، زبان رسانه ای، رمزگشایی مخاطب، بازنمایی رسانه ای و انگیزه رسانه ها

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه