جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی( پایه های چهارم پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

 روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر بررسي و تحليل محتواي كتاب فارسي دوره ي دوم ابتدايي(كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختي، عاطفي و رواني- حركتي مي باشد. در این پژوهش با شیوه توصیفی- استنباطي بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، تصویرها و تمرین­ها با هدف­های کتاب­های درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدايي صورت گرفته است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم،ششم) می باشد.در این پژوهش، تجزیه تحلیل اطلاعات براساس روش تحلیل محتوا می باشد وابزارگردآوریاطلاعات،جداولمقولهبندیبودهو به منظور پاسخ به پرسشهاي اساسي تحقيق از روش هاي آمار استنباطي ( آزمون خي دو 2 متغيري و آزمون كروسكال-واليس) استفاده شده است. در يك جمع بندي كلي از روش هاي آمار توصيفي به كار گرفته شده در اين تحقيق مي توان گفت، تعداد اهداف شناختي، عاطفي و رواني _ حركتي در كتاب هاي فارسي كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم به ترتيب برابر با 182 هدف ( 44.83 درصد )، 110 هدف (22.09 درصد ) و 114 هدف (28.08 درصد ) مي باشد كه در كل 406 هدف را تشكيل مي دهند. همچنين تعداد موارد انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين در كتاب هاي فارسي كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعيين شده، به ترتيب برابر با 321 مورد ( 47.07 درصد )، 282 مورد ( 26.69 درصد) و 179 مورد ( 26.25 درصد ) مي باشد كه در كل 682 مورد را تشكيل مي دهند. نتايج آمار استنباطي نشان داد كه در كلاس چهارم، بين محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب و اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معنادار وجود ندارد. دركلاس پنجم، بين محتواي متن و تصوير كتاب و اهدف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتايج حاكي از آن است كه بين محتواي تمرين كتاب و اهداف شناختي و عاطفي رابطه معناداري برقرار است، در حاليكه بين محتواي تمرين و اهداف رواني-حركتي رابطه معناداري مشاهده نشد. در كلاس ششم، بين محتواي تصوير و تمرين كتاب فارسي با هيچ يك از اهدافشناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معناداري از نظر آماري وجود ندارد. اما، نتايج حاكي از آن است كه بين محتواي متن كتاب و اهداف رواني-حركتي ارتباط معناداري برقرار است.درحاليكه بين متن كتاب و اهداف شناختي و عاطفي نيز زابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد، بين بعد شناختي و رواني- حركتي كتاب فارسي در سه پايه چهارم، پنجم وششم تفاوت معني دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفي بين سه پايه تفاوت معني داري ديده نشد.

كليد واژه ها: انطباق – کتاب درسی – دوره ی ابتدایی – محتوای برنامه ی درسی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه