جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش اموزان

روان­شناسی  

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : روان شناسی تربیتی  

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی دانش­آموزان است. گروه نمونه شامل 88 دانش­آموز(47 دختر و41 پسر) بود که در دروه ششم ابتدایی سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونه­برداری تصادفی انتخاب و دو پرسشنامه تئوری ذهن و هوش هیجانی شوت بر روی آنها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین تئوری مقدماتی ذهن(سطح یکم) وجنبه­های پیشرفته تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان نشان داد از بین سطوح تئوری ذهن تنها اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) می­تواند هوش هیجانی را پیش بینی نماید. دو سطح دیگر تئوری ذهن به دلیل همبستگی کم قادر به پیش بینی هوش هیجانی نیستند. بنابراین می­توان گفت تئوری ذهن در بین دانش­آموزان در حال سیر تکاملی است و درک باور غلط در هوش هیجانی دانش­آموزان تأثیر دارد.

واژه های کلیدی: تئوری ذهن، هوش هیجانی، دانش­آموزان.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه