جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

در رشته روابط بین الملل

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

منطقه آسیا پاسیفیک از اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی آمریکا در طول جنگ سرد برخوردار بوده است. پایان جنگ سرد و تحولات پس از آن ازجمله وقایع 11 سپتامبر و اتخاذ استراتژی مبارزه با تروریسم باعث شد خاورمیانه مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا گردد و منطقه آسیا پاسیفیک از اولویت ایالات متحده خارج شود. با روی کار آمدن اوباما، آمریکا بار دیگر این منطقه را در اولویت اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. این پژوهش بدنبال بررسی چرایی این تغییر و چرخش مجدد آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک و جایگاه این منطقه در استراتژی آینده آمریکا بر اساس نظریات نوواقع گرایی و واقع گرایی نوکلاسیک می باشد. برای پاسخ به این سوال، این پژوهش ضمن بررسی تحولات تاریخی منطقه آسیا پاسیفیک و بازیگران و بحران های کلیدی آن، علل چرخش دوباره آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک و برنامه آن کشور برای حفظ برتری خود در این منطقه را مورد کنکاش قرار داده است. یافته اصلی این پژوهش این می باشد که منطقه آسیا پاسیفیک در آینده، کانون تحولات سیاسی ، اقتصادی و امنیتی و عرصه رقابت بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا و چین بوده و مرکز ثقل استراتژیک جهان در حال انتقال به این منطقه می باشد، لذا از اولویت برتر در استراتژی آینده آمریکا برخوردار خواهد بود.

کلید واژه ها: استراتژی، توازن قوا، آسیا پاسیفیک، نو واقع گرایی، بحران

 

پیشگفتار :1

فصل اول

کليات پژوهش... 4

1-1. طرح مسئله. 5

1-2. علل انتخاب موضوع. 7

1-4. سوالات تحقيق.. 8

1-4-1. سوال اصلی.. 8

1-4-2. سوال فرعی.. 8

1-5. فرضيه. 8

1-6. متغيرهای تحقيق.. 8

1-7. تعريف مفاهيم و اصطلاحات کليدی.. 9

1-8. ادبيات و پيشينه تحقيق و نوآوری آن. 11

1-9. روش تحقيق و شيوه گردآوری اطلاعات... 17

1-10. قلمرو تحقيق.. 17

1-11. روش ها و فنون اجرای پژوهش... 17

1-12. محدوديت های تحقيق.. 18

1-13. سازماندهی تحقيق.. 18

فصل دوم

مطالعات نظری.. 20

مقدمه:21

2-1. واقع گرائی.. 22

2-2. سنت واقع گرائی کلاسيک... 22

2-3. نو واقع گرايی.. 25

2-4. واقع گرائی نوکلاسيک... 28

2-4-1. واقع گرائی تدافعی.. 28

2-4-2. واقع گرائی تهاجمی.. 30

2-5تبيين استراتژی آمريکا در منطقه آسيا پاسيفيک بر اساس نظريات نو واقع گرا34

2-5-1. ديدگاه کنت والتز. 34

2-5-2. واقع گرائی تدافعی استفان والت و آينده مناسبات آمريکا و چين.. 35

2-5-3. واقع گرايی تهاجمی جان ميرشايمر و تقابل بين آمريکا و چين.. 36

فصل سوم

جايگاه آسيا – پاسيفيک در معادلات جهانی(بررسی تاريخی)38

مقدمه:39

3-1. ويژگی های منطقه آسيا پاسيفيک... 40

3-2. اوضاع منطقه آسيا پاسيفيک قبل از جنگ جهانی دوم:43

3-2-1. عصر تمدن های سنتی.. 43

3-2-2. عصر امپرياليسم. 43

3-3. منطقه آسيا پاسيفيک پس ازجنگجهانیدومودورانجنگسرد. 45

3-3-1. تحولات اواخر دهه 1940:46

3-3-2. امضاء معاهده صلح با ژاپن:47

3-3-3. تحولات دهه های 1950 و 1960. 48

3-3-4. تحولات دهه های 1970 و 1980:50

3-4. وضعيت منطقه آسيا پاسيفيک پس از فروپاشیشورویوپايانجنگسرد:53

 

فصل چهارم

بازيگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسيا- پاسيفيک... 58

مقدمه:59

4-1. چين.. 60

4-1-2. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:62

4-1-3. نخبگان نسل سوم چین و چالشها64

4-1-4. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور. 65

4-2. ژاپن.. 67

4-2-1. توانمندی اقتصادی ژاپن :68

4-2-2. چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن.. 70

4-3. بحران کره شمالی:74

4-3-1. تداوم بحران کره شمالی پس از جنگ سرد. 76

4-3-2. مذاکرات شش جانبه در باره کره شمالی.. 78

4-3-3. علل تطویل بحران کره شمالی.. 81

4-4. بحران تايوان:83

4-4-1. اولین بحران تنگه تایوان:83

4-4-2. دومین بحران تایوان:84

4-4-3. سومین بحران تایوان:84

4-5. اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا(آ سه آن)89

4-5-1. اهداف آسه آن:90

4-5-2. نشست‌های آسه آن:90

4-5-3. فعالیت های آسه آن. 91

4-5-4. چشم انداز آینده آسه آن. 94

4-6. سازمان همکاری اقتصادی آسيا اقيانوسيه (اپک)95

4- 6-1. نقش آمریکا در شکل گیری اپک... 96

4-6-2. روند فعالیت های اپک... 97

4-6-3. ارزیابی و چشم انداز آینده اپک... 98

فصل پنجم

جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا101

مقدمه:102

5-1. جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره جنگ سرد. 103

5-2. جايگاه آسيا پاسيفيک در دوره خلاء استراتژيک آمريکا (دهه 1990)105

5-3. جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره بوش پسر. 106

5-4. جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره باراک اوباما109

5-5. عوامل موثر در چرخش دوباره آمريکا به سمت آسيا پاسيفيک:112

5-5-1. ظهور چین.. 112

5-5-1-1. برداشت آمریکا از چین.. 113

5-5-1-2. برداشت چین از آمریکا116

5-5-2. ارتقاء جایگاه آسیا- پاسیفیک در سیاست بین الملل.. 120

5-5-3. توانمندی های اقتصادی آسیا پاسیفیک... 123

5-5-3-1. روابط اقتصادی آمریکا و چین:125

5-5-3-2. روابط اقتصادی آمریکا با اتحادیه آسه آن. 126

5-5-3-3. روابط اقتصادی آمریکا و ژاپن.. 128

5-6. آسيا پاسيفيک در استراتژی آينده آمريکا129

5-6-1. تقویت حضور نظامی- امنیتی آمریکا129

5-6-2. تقویت مناسبات اقتصادی آمریکا با متحدان منطقه ای.. 133

5-6-3. ابتکار مشارکت ترانس پاسفیک (TPP )136

جمع بندی و نتيجه گيری.. 142

 

منابع و مآخذ. 155

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه