جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

امت و امامت در اندیشه فارابی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A) علوم سیاسی

گروه  اندیشه های سیاسی در اسلام

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده پايان نامه :

واکاوی اندیشه سیاسی معلم ثانی فارابی- از جهات گوناگونی اهمیت داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بررسی مسئله امت و امامت و جایگاه و نقش هریک از این دو عنصر در نظام سیاسی فارابی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. به گونه ای که بدون شناخت این دو، نمی توان ابعاد گسترده ی نظام سیاسی مد نظر فارابی را تشریح کرد. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضرتلاش دارد تا با نگاهی تفسیری و تحلیلی به اندیشه سیاسی فارابی در حوزه نظام سیاسی و دولت، به این پرسش اساس پاسخ دهد که امت و امامت چه جایگاهی در تفکر سیاسی معلم ثانی داشته اند؟ در پاسخ با عنایت به ابعاد مختلف اندیشه سیاسی فارابی توضیح داده خواهد شد که امت و امامت دو رکن کلیدی و اساسی نظام سیاسی و دولت مد نظر فارابی بوده و معلم ثانی با نگاهی بلند و عالمانه و با توجه به مسایل پیش روی جامعه اسلامی به تبیین حقوق و مسئولیت های آنها پرداخته است.

       همچنین در راستای تبیین هر چه بیشتر اهمیت مسئله امت و امامت در اندیشه سیاسی فارابی، پژوهش حاضر با بهره گیری از ابعاد مختلف نظام سیاسی و دولت مد نظر معلم ثانی، بر این باور است که - به رغم برخی نگاه ها مبنی بر کم توجهی فارابی به جایگاه مردم و شهروندان به عنوان امت در دولت و نظام سیاسی - وی در اثنای مباحث خود توجه جدی به این موضوع معطوف داشته است.

واژگان کلیدی:

فارابی، نظام سیاسی، امت، اندیشه سیاسی، امامت.

پیشگفتار. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

طرح موضوع. 3

پیشینه تحقیق. 4

منابعمورد استفاده :4

مفاهیم تحقیق. 6

سوالات تحقیق. 6

فرضیه تحقیق. 7

چارچوب نظری و روش پژوهش... 7

سازمان دهی تحقیق. 8

فصل دوم :مروری بر اندیشه سیاسی فارابی

بخش اول: آشنایی با شخصیت و دوران فارابی.. 10

مقدمه. 10

زندگی نامه فارابی.. 11

برجستگی علمی فارابی.. 14

اوضاع و احوال دوران فارابی.. 16

بخش دوم: مبانی اندیشه سیاسی فارابی.. 19

الف) فلسفه سیاسی.. 19

ب) علم سیاست.. 22

ج) سیاست.. 22

د) علم مدنی.. 23

ه) سیاست مدنی.. 24

بخش سوم: نظام سیاسی در اندیشه فارابی.. 25

خاستگاه حكومت.. 28

ب) ساختار نظام سیاسی.. 31

1.رهبری.. 31

نوع اول رهبرى: رئيس اول. 33

نوع دوم رهبرى: رياست تابعه مماثل. 34

نوع سوم رهبرى: رياست سنت (ولايت فقيه)35

2.نهادهای حکومتی.. 37

3.گروه های مخالف... 37

اول)گروه های ده گانه نوابت:37

دوم)گروه های غیرمدنی(بهیمیون):42

ج) انواع نظام سیاسی.. 43

بخش چهارم: نوآوری های فارابی در اندیشه سیاسی.. 47

الف) بازسازی رابطه دین وفلسفه. 47

ب) منطق صوری.. 47

ج) ممکن الوجود و واجب الوجود. 48

د) علت فاعلی.. 48

ه) نظریه تطور عقول. 48

و) نظام رهبری.. 48

بخش پنجم: دیانت و اندیشه سیاسی فارابی.. 49

بخش ششم: مقایسه اندیشه سیاسی فارابی با دیگران. 52

 

 

فصل سوم : جایگاه امت در اندیشه سیاسی فارابی=

بخش هفتم : فرد و جامعه. 58

الف) دیدگاه ضرورت و اظطرار. 58

ب) دیدگاه طبعی غریزی.. 58

ج) دیدگاه طبیعی عقلانی.. 59

د) دیدگاه طبیعی روانی.. 59

1. دیدگاه فرد گرایانه:61

2. دیدگاه ضرورت اجتماع:61

3. دیدگاه استخدام و استعباد:62

4. دیدگاه طبیعی و غریزی:62

5. دیدگاه فارابی درباره فرد و جامعه:64

سطح اول: تقسیم مادی اجتماعات.. 70

سطح دوم: تقسیم ارزشی اجتماعات.. 71

الف)اجتماع فاضل:71

ب)نظام سياسى مدينه:72

ج) نظام سیاسی امت:74

د) نظام سیاسی معموره(جهانی):74

بخش هشتم: امت و نظام سیاسی.. 75

الف) تعریف نظام سیاسی از منظر عناصر آن:77

ب) تعریف نظام سیاسی از منظر سیاست فاضله:77

ج) تعریف نظام سیاسی از منظر ریاست و رهبری:78

د) تعریف نظام سیاسی از منظر غایت:78

بخش نهم: امت در مدینه فارابی.. 85

1. مردم تاثیر گذار در بخش فضایل و علوم. 86

2. مردم تاثیر گذار در بخش کارگزاران(مقدوران)88

3. مردم تاثیر گذار در بخش فرهنگ... 89

4. مردم تاثیر گذار در بخش اقتصاد. 91

5. مردم تاثیر گذار در بخش نظامی و دفاعی.. 93

بخش دهم: حقوق و تکالیف امت.. 94

1. حقوق امت در نظام سیاسی.. 94

الف) حقوق اقتصادی و مالی.. 94

ب) حقوق بهزیستی و برخورداری از سلامت روحی و جسمانی.. 96

ج) حقوق مربوط به شخصیت و کرامت انسانی.. 96

د) حقوق مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی.. 97

2. تکالیف امت در نظام سیاسی.. 98

الف) آگاه شدن از حقوق شهروندی.. 98

ب) اطاعت از امامت و رهبری جامعه جهت نیل به کمال و سعادت.. 99

ج)شناخت اوضاع و احوال جامعه. 99

د) طلب و شناخت عدالت.. 100

ه)دستیابی به فضایل جهادی.. 101

فصل چهارم : جایگاه امامت در اندیشه سیاسی فارابی

بخش یازدهم: اهمیت و اوصاف امام. 104

نوع اول رهبری: رییس اول. 107

نوع دوم رهبری: ریاست تابعه مماثل. 111

نوع سوم رهبری: ریاست سنت(ولایت فقیه)112

نوع چهارم رهبری: روئسای سنت.. 118

نوع پنجم رهبری: روئسای افاضل. 118

بخش دوازدهم: امام و گروه های مخالف... 119

بخش سیزدهم: کارکرد امام در نظام سیاسی.. 122

1. حقوق امام در نظام سیاسی.. 124

الف) اطاعت و فرمان برداری امت.. 124

ب) اعتماد کردن و بخشیدن مشروعیت اجتماعی.. 125

ج) گوشزد کردن خطاها و اشتباهات.. 125

2. تکالیف امام در نظام سیاسی.. 125

الف) هدایت جامعه به سمت سعادت و کمال. 125

ب) اجرای عدالت.. 126

ج) دفاع از جان و مال و آبروی امت.. 126

د) فراهم کردن فضای اقتصادی سالم. 126

ه) توجه به کرامت انسانی و مرتبه اجتماعی.. 126

و) توجه با مسایل فرهنگی - اجتماعی.. 127

ز) کسب و استمرار مهارت ها و ویژگی های زعامت جامعه. 127

بخش پانزدهم: علل فروپاشی نظام امت و امامت.. 128

- ناکارآمدی دولت:129

- استحاله ارزش ها132

- بحران رهبری.. 134

- فساد در زمین.. 136

فصل پنجم :نتیجه گیری پژوهش

بخش شانزدهم : نتیجه گیری پژوهش... 138

نوع اول رهبرى: رئيس اول. 141

نوع دوم رهبرى: رياست تابعه مماثل. 141

نوع سوم رهبرى: رياست سنت (ولايت فقيه)142

نوع چهارم رهبرى: رؤساى سنت.. 142

نوع پنجم رهبرى: رؤساى افاضل. 143

منابعو مآخذ :147


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه