جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

پژوهش حاضر با هدف تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که جنبه های آموزشی و تربیتی امیددر اسلام چیست ؟و چه نقشی درسلامت روان انسان دارد ؟روش تحقیق ، توصیفی –تحلیلی است و جامعه پژوهش (بستر تحقیق )کلیه کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش است نمونه تحقیق ،کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع د ر حد بضاعت علمی محقق است . روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت می کند . دراین پژوهش با توجه به هدف کلی واهداف ویژه تحقیق به نتایجی دست یافته که امید از معرفت و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل می شود وامید در سلامت روحی و روانی انسانها نقش مهمی داردو عامل مهم تلاش ورفتار های انسانی است .امید مایه حیات و ادامه دهنده زندگی است .امید رحمت و هدیه الهی برای انسان است و انسان را فعال و حرکت در آدمی ایجاد می کند .  

واژگان کلیدی : امید - سلامت روان - آموزش _ تربیت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول کلیات پژوهش... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3-هدف کلی.. 4

1-4- اهداف ویژه تحقیق.. 4

1-5- سوال اصلی تحقیق.. 5

1-6-سوالات فرعی تحقیق.. 5

1-7- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5

1-8- روش تحقیق.. 6

1-9- جامعه تحقیق.. 6

1-10-نمونه تحقیق.. 6

1-11-روش جمع آوری داده ها6

1-12-محدودیت های موضوع تحقیق.. 7

1-13 تعاریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 10

2-1- مقدمه. 11

2-2-تبین واژه امید. 11

2-3 امید ازمنظر روانشناسان. 12

2-4-امید از منظر فلاسفه. 16

 

2-5- امید از نظر اندیشمندان اسلامی.. 17

2-6-لزوم داشتن امید. 20

2-7 انواع امید. 22

2-8- تبین واژه رجاء. 24

2-9 خوف و رجاء. 25

2-10-اجتماع خوف و رجا26

2-11 تبین واژه آرزو. 29

2-12- انواع آرزو. 30

2-13 آرزو گرایی.. 32

2-14-علل آرزوهای طولانی.. 32

2-15 پیامد آرزوهای طولانی.. 33

2-16- تبین واژه تمنی.. 34

2-17-تبین واژه طمع. 34

2-18تفاوت رجاء با آرزو (أمَل ) و طمع. 34

2-19 اهمیت امید در اسلام. 35

2-20 والاترین نوع امیدواری.. 39

2-21 موانع امیدواری.. 40

2-22- منشاءامید و یاس... 41

2-23-درمان یاس و نا امیدی.. 42

2-24 کارکرد های آموزشی تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان. 43

2-25 تاثیر مثبت دین و معنویات بربهداشت روان وافزایش امید. 46

2-26 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی امید. 47

 

2-27-آثار تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی.. 52

2-28 راههای دستیابی به امید. 58

2-29 راهکارهای افزایش امید (امید افزایی ) از نظر اسلام. 60

2-30 عوامل تسهيل كننده رسیدن به اميد. 62

2-31- راه های مختلف رسیدن به امید. 64

2-32ویژگی انسان های امیدوار و سلیم النفس... 70

2-33 مطالعات پیشین.. 73

2-33-1 پایان نامه ها73

2-33-2 مقالات... 82

فصل سوم روش پژوهش... 92

3-1-مقدمه. 93

3-2روش تحقیق.. 93

3-3 جامعه تحقیق.. 93

3-4-نمونه تحقیق.. 94

3-5- روش جمع آوری داده ها94

3-6-طرح تحقیق.. 94

فصل چهارم تجزیهوتحلیل داده ها96

4-1- مقدمه. 97

4-2- سوال اول : اثرجنبه هاي تربيتي و آموزشی اميد از دیدگاه اسلام کدامند؟. 97

4-3- پرسش دوم :از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟. 106

4-4- پرسش سوم : راهکار های افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟. 113

فصل پنجمخلاصه ،جمع بندی و پیشنهادها118

5-1-مقدمه. 119

5-2-خلاصه تحقیق.. 119

5-3-جمع بندی.. 121

5-4-پیشنهادها127

5-4-1پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق.. 127

5-4-2-پیشنهاد به پژوهشگران آینده129

فهرست منابع و ماخذ. 130

پیوست ها135

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه