جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

سایت وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرایش تحقیق در ارتباطات

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

قلب تپنده توليد خبر در فضاي رسمي توليد رسانه‌اي بر عهده خبرگزاري و در گام دوم وب‌سايت‌هاي خبري است. از آنجا كه سياست‌گذاري رسانه‌هاي ایران توسط نهادها و ارگان‌هايي انجام مي‌شود كه تماما دولتي هستند، تأثيرپذيري خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي از نوع نگاه و رويكردي كه حاكميت به آنها دارد ناگزير است. اين پژوهش در پي آن است تا به اين مهم بپردازد كه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي و كاركردها و نتايج آن‌ها در جامعه براي حاكميت داخلي فرصت است و يا تهديد.

این پژوهش با روش­ پیمایش تکنیک نظرسنجي ازكارشناسان و فعالان رسانه، مدیران رسانه‌ها و همچنين مسئولان رسانه‌اي كه در سطح شهر تهران فعاليت مي كنند صورت گرفته است. برای گزینش افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکیبی(ترکیبی از سوالات باز و بسته) و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کردیم.یافته­های تحقیق با اصول حاکم بر کار رسانه­ها در یک فضای دموکراتیک مغایراست. در این تحقیق به مواردی برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک فرصت برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک تهدید برای حاکمیت بدل شده اند. مواردی چون:1- نقد حاكميت2- به چالش كشيدن دولت 3- جلوگيري از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رساني4- بازتاب دادن اثرات تصمیمات حاكميت5- الزام حاكميت به پاسخگويي. از طرف دیگر "انتشار اخباری که به گونه ای به زیان حاکمیت است"، "نقد حاکمیت"، "انتشار اخبار متضاد با منافع ملی" و "رعایت نکردن اصول حرفه­ای رسانه­ای" مهمترین تهديدهايي است كه خبرگزاري­هاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند.همچنین در این تحقیق به مواردی نیز برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک تهدید برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک فرصت برای حاکمیت بدل شده اند. مهم­ترین این موارد نام بردن از "ایفای نقش سوپاپ اطمینان در جامعه" به عنوان یک فرصت برای حاکمیت است که نه تنها این مورد جزو فوايد محسوب نمي‌شود، بلكه می توان آن را از جمله تهديدها نيز محسوب کرد. یافته های پژوهش نشان می­دهند فضای حاکم بر رسانه­های کشور و چگونگی تعامل حاکمیت با رسانه دارای مشکلات زیادی است و باید به سمت حل این مشکلات گام برداشته شود. مهمترین مشکلات عبارتند از:1-استقلال خبرگزاري ها و وب­سایتهای غيردولتي در حد زیادی از طرف حاكميت مورد تهديد قرار می­گيرد.2- قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاو وب ­سایتهای غير‌دولتي در حد کم حمايت مي‌كنند.3-عملكرد خبرگزاري‌هاو وب­سایت های غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها، بیش از مقدار متوسط نقش داشته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات طرح

1-1مقدمه2

1-2 بيان مسئله تحقيق. 3

1-3اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن. 5

1-4اهدف تحقيق. 6

1-5سوالات تحقيق. 6

فصل دوم:مبانی و چارچوب نظری تحقیق

2-1نظریه های مرتبط با ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ جمعی. 9

- نظریه برجسته سازی 11

2-2 دیپلماسی رسانه ای. 20

2-3خبرگزاریها و وب سایتهای خبری. 27

2-3-1دسته بندی خبرگزاریها27

2-3-2خبرگزاری ها در ایران. 28

2-3-3تبليغات، اطلاع رساني و ارتباط خبرگزاري‌ها و حاكميت.. 29

2-4نقش های متفاوت رسانه ها40

2-4-1کدام رسانه ، کدام توسعه44

2-4-2رسانه حكومت و حفظ ارزش‌هاي مطلوب.. 47

2-5 پیدایش خبرگزاري ها50

2-5-1ايران. 52

2-5-2 طرز کار خبرگزاری ها53

2-5-3آژانس خبری. 56

2-5-4نظام بین المللی نوین برای اطلاعات و ارتباطات.. 57

2-5-5تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و خبرگزاری ها59

2-5-6خصوصی سازی تولید اطلاعات و اخبار. 59

2-5-7 اشکال قانونی مالکیت سازمان های خبری. 62

2-5-8 جمع بندی مباحث خبرگزاریها62

2-6وب سایت های خبری. 64

2-7 پیشینه پژوهش.. 67

2-7-1 مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حكومت‌ها67

2-7-2مطالعات درخصوص نقش خبرگزاري‌ها71

2-7-3 مطالعات مرتبط با تاثيرگذاري خبرگزاري ها73

2-8 چارچوب نظري تحقيق. 74

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1 مفاهیم به کار رفته در عنوان تحقیق. 76

3-2روش تحقيق. 78

3-3 جامعه آماري و حجم نمونه79

3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 79

3-5 روش گردآوري اطلاعات.. 80

3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 80

3-7قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه تحقیق. 81

3-8 روایی پرسشنامه تحقیق. 81

3-9روش نمره دهی پرسشنامه81

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان. 83

-جنسيت پاسخگويان. 83

-وضعیت تحصیلی پاسخگويان. 85

جامعه آماری پاسخگويان. 86

4-2بررسي توصيفي سوالات پرسشنامه86

4-3بررسي سوالات تحقيق. 111

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

مقدمه136

5-1خلاصه تحقيق. 136

5-3بحث.. 142

5-4نتيجه گيري. 144

5-5 محدودیت‌های تحقیق. 145

5-6پيشنهادها145

منابع و مآخذ146

ضمائم151

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه