جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزشیابی فارغ التحصیلان رشته ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی در مشاغل مرتبط

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گروه: تحقیق در ارتباطات اجتماعی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

هدف از این مطالعه بررسی میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌ ارتباطات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مشاغل مرتبط می‌باشد. در این بررسی سعی بر آن است با استفاده از پرسشنامه، عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغال یا عدم اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌ ارتباطات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مشاغل مرتبط مورد بررسی قرارگیرد. یکی از اهداف اصلی آموزشهای علمی- کاربردی افزايش توان علمي و فني شاغلين و بهره برداران و نيز مشتاقان به اشتغال در بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت، فرهنگ و خدمات در كشور تعریف شده است در واقع این امر را می توان به عنوان نکته مثبتی در کارنامه این دانشگاه ثبت نمود. لذا با توجه به اینکه میانگین سنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی بالا است، الزاما دروس ارائه شده در سرفصل برنامه‌ریزی‌های آموزشی بایستی بیشتر جنبه عملی و مرتبط با کار داشته باشد تا جنبه نظری و تئوری.

روش پيمايشی- کتابخانه­ای برای تنظیم و گردآوری اطلاعات این نوشتار به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که عوامل مختلفی بر ارزشیابی فارغ التحصیلان ارتباطات دانشگاه جامع موثرند که عوامل درون داد، زمینه ، فرایند و برونداد مهمترین و موثرترین عوامل تاثیر گذار هستند. در این تحقیق با توجه به بیان مسئله و نیز فرضیات، فارغ‌التحصیلان رشته ارتباطات دانشگاه جامع علمی- کاربردی شهر تهران در مشاغل مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته اند. از طریق پرسشنامه، نظرات 315 نفر از فارغ‌التحصیلان سال 1390 این دانشگاه جمع آوری گردیده و با بررسی اطلاعات بدست آمده و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ها از نرم افزار Spss در تبیین مناسب داده‌ها استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌هااز آزمون‌های رگرسیون،آنوای یکطرفه و تست دانکن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده‌است.

واژه های کلیدی: ارزشیابی، فارغ التحصیلان، رشته ارتباطات، دانشگاه جامع علمی-کاربردی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه