مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای هشت گرایش اصلی است:

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ،مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ،مهندسی مکانیک – ساخت تولید ، مهندسی پزشکی – بیومکانیک ، مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو ، مهندسی مکانیک – سیستم‌های تعلیق ترمز و فرمان ، مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو ، مهندسی مکانیک-مکاترونیک

همچنین فارغ‌التحصیلان مهندسی مکانیک می‌توانند برای دوره کارشناسی ارشد خود ۳ گرایش فرعی مهندسی مکانیک را نیز انتخاب کنند:

سیستمهای انرژی و محیط زیست، انرژی هسته‌ای ، مهندسی دریا

مهندسی مکانیک 46 محصول وجود دارد

در هر صفحه