جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی عمران

رشته عمران ـ مكانيك خاك و پي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

در اين پژوهش پايداري خاك مسلح با ژئوگريد واقع بر يك حفره زير زميني با استفاده از نرم افزار plaxis مورد تحليل قرار گرفت و تاثير عوامل متعددي چون تعداد لايه ژئوگريد ، طول لايه ژئوگريد ، سختي لايه ژئوگريد، محل بهينه قرارگيري لايه ژئوگريد زير پي و تاثير محل قرارگيري حفره زير پي بر ظرفيت باربري بررسي شد.

اعمال تسلیح می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای ظرفیت باربری خاک را بهبود بخشد و نشست پی را کاهش دهد. همچنين با افزايش تعداد لايه هاي ژئوگريد از ميزان نشست ها كاسته و با افزایش طول لایه ژئوگرید، مقدار نشست ها کم شده است. لذا ،هر جه طول ژئوگريد بيشتر ميشود نسبت ظرفيت باربري (BCR) افزايش مي يابد. براي خاك با ويژگيهاي خاص، يك محل بهينه­اي براي قرارگيري لايه اول ژئوسينتتيك وجود دارد،و آن جايي است كه كمترين نشست و بيشترين ظرفيت باربري در آن محل مشاهده مي­شود. به طور كلي با افزايش مقدار سختي محوری ژئوگريد(EA) از مقدار نشست­ها كاسته مي­شود. با افزایش EA ژئوگريد (BCR)[1] بيشتر ميشود. مطالعه تاثیر محل قرارگیری حفره نشان داد، با قرارگیری حفره در عمق بيش از 3B نرخ افزایش نشست کنترل و مقدار نشست ثا بت می­شود.

كلمات كليدي: خاك مسلح، ژئوگريد، حفره، اجزاي محدود ، نشست

[1] - Bearing Capacity Ratio

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 صفحه

چكيده. 1

 

فصل اول : کلیات

1-2- ضرورت انجام تحقيق.. 4

1-3-اهداف تحقيق.. 4

1-4- سوالات و فرضيات تحقيق.. 4

1-5-مدل تحقيق.. 5

1-7-روش تحقيق.. 6

1-8- ساختار پايان نامه. 6

 

فصل دوم: ظرفيت باربري پي ها و كاربردهاي ژئوسينتتيك­ها

2-1 مقدمه. 8

2-2- مباني ظرفیت باربری... 8

2-3- ظرفیت باربری خاکهای حفره دار.. 11

2-4- تاریخچه مواد ژئوسينتتیک.... 12

2-4-1 توصیف کلی ژئوسینتتیک­ها12

2-4-2 طبقه بندی ژئوسنتتیک­ها13

2-4-3- ژئوسینتتیک­ها18

 

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3-1-مقدمه. 22

3-2- مطالعه آزمایشگاهی.. 25

3-2-1- بررسی رفتار بار- نشست پی های نواری مستقربرخاک مسلح با ژئوگرید برروی حفره25

3-2-2- دستگاه آزمایش ومشخصات مصالـح. 26

3-2-3- برنامه آزمایش هـا28

3-2-4- ارائه نتایج وتفسیرداده ها29

3-2-5- نتیجه گیـری. 33

3-3- مطالعه عددی و تحلیلی.. 33

3-3-1- الگوسازی مساله34

3-3-2- بررسی اثرژرفای قرارگیری نخستین لایه ژئوتکستایل. 35

3-3-3- بررسی اثرسختی کششی ژئوتکستایل. 37

3-3-4- بررسی اثرتعداد لایه های ژئوتکستایل. 38

3-3-5- بررسی اثرطول لایه ژئوتکستایل. 40

3-3-6- نتیجه­گیـری. 42

 

فصل چهارم : معرفیاجمالی نرمافزار PLAXIS و صحت مدلسازی

4-1- مقدمه. 44

4-2 معرفی نرم افزارPlaxis. 45

4-3 ویژگیهای مهم نرمافزار Plaxis نسخه8.2.. 47

4-4- صحت سنجی نرم افزار Plaxis. 48

 

فصل پنجم: مشخصات مصالح و نحوه مدل سازي

5-1- مقدمه. 51

5-2- هندسه مدل.. 51

5-3- مشخصات مصالح.. 53

5-3-1- مشخصات خاک... 53

5-4- نحوه مدل سازي... 56

 

فصل ششم: مدل سازي و بررسي نتايج

6-1- مقدمه58

6-2- شرايط مسئله58

6-3- مطالعات پارامتريك. 58

6-3-1-اثر تعداد لايه­هاي ژئوتكستايل. 59

6-3-2-اثر طول ژئوگريد60

6-3-3- محل بهينه لايه اول ژئوگريد62

6-3-4- اثر سختي كششي ژئوگريد63

6-3-5- اثر قرار گيري محل حفره در خاك. 64

 

فصل هفتم: جمع بندي و خلاصه نتايج

7-1- مقدمه67

7-2- جمع بندي. 67

7-3- نتيجه گيري. 67

7-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. 68

فهرست مراجع. 69

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه