جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(M.Sc)

گرایش نرم‌افزار

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

چکیده

استفاده از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی است در حال گسترش است. این روشها که به عنوان واکنشی به مشکلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، تحقق اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها سعی دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با توجه به نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این تحقیق سعی شده است که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند میزان چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته شود. در این تحقیق، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی : چابکی ، معماری سازمانی چابکی ، روش های چابک ، مدلسازی چابک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-        مقدمه....................................................................................................... 3

1-2-        بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی............................................................ 3

1-3-        ضرورت تحقیق........................................................................................ 4

1-4-        نوآوری.................................................................................................... 4

1-5-        اهداف..................................................................................................... 4

1-6-        فرضیه های تحقیق.................................................................................... 5

1-7-        روش تحقیق............................................................................................ 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1- مقدمه........................................................................................................... 7

    2-2- تاریخچه....................................................................................................... 7

    2-3- بیانیه چابک................................................................................................... 9

    2-4- توسعه نرم افزار چابک................................................................................. 12

    2-5- مجموعه ای از روش های چابک.................................................................. 13

        2-5-1 روش XP............................................................................................ 13

        2-5-2 اسکرام scrum.................................................................................... 17

        2-5-3 خانواده کریستال................................................................................... 20

        2-5-4 توسعه ویژگی رانده (FDD).................................................................. 22

        2-5-5 توسعه ناب........................................................................................... 24

        2-5-6 روش توسعه سیستم های پویا (DSDM)................................................ 25

        2-5-7 مدلسازی چابک................................................................................... 27

    2-6- کارهای مرتبط............................................................................................. 29

        2-6-1 چابکی نسبی........................................................................................ 29

        2-6-2 ابزار سنجش thoughtworks............................................................ 30

        2-6-3 سایر موارد........................................................................................... 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

    3-1- مقدمه......................................................................................................... 33

    3-2- نحوه گزینش معیارهای ارزیابی..................................................................... 33

    3-3- معیارهای ارزیابی......................................................................................... 34

    3-4- مدلسازی.................................................................................................... 58

    3-5- جمع آوری اطلاعات................................................................................... 59

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

    4-1- مقدمه......................................................................................................... 61

    4-2- تحلیل داده ها............................................................................................. 61

        4-2-1 جامعه آماری........................................................................................ 61

        4-2-2 تحلیل اولیه.......................................................................................... 62

        4-2-3 محاسبه اوزان ـ مدلسازی...................................................................... 63

        4-2-4 نحوه استفاده از مدل اندازه گیری............................................................ 63

        4-2-5 پیاده سازی نرم افزار............................................................................. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

    5-1- نتیجه گیری................................................................................................. 68

    5-2- پیشنهادات.................................................................................................. 68

    منابع و مآخذ........................................................................................................ 69

        فهرست منابع انگلیسی..................................................................................... 70

    ضمائم و پیوست ها.............................................................................................. 73

        پیوست 1- پرسشنامه........................................................................................ 74

        پیوست2- داده های خام................................................................................... 78

    چکیده انگلیسی.................................................................................................... 81

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه