جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پلی(آمید-اتر)های آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول حل پذیری گرماتابی و بلورینگی

پايان نامه کارشناسي ارشد

شيمي گرايش آلي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

چکیده

دسته‌ی جدیدی از پلی(آمید-اتر)های فلوئوردار کاملا آروماتیک، بوسیله پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم یک دی آمین بر پایه نفتالن به نام 5,1- بيس(2-آمینو-4-تری­فلوئورومتیل­فنوکسی)نفتالن (BAFPN) با چهار دی اسید مختلف شاملترفتالیک اسید(TPA)،ایزوفتالیک اسید (IPA)، 2،5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید(2,5-PDA)و 6،2-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید(2,6-PDA)با موفقیت سنتز شدند و تاثیر حضور گروههای فلوئوردار CF3 و حلقه های صلب نفتالن بر خواص پلیمرها از قبیل حل پذیری، بلورینگی و پایداری گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مونومر و پلیمرهای سنتز شده توسط طیف سنجی FT-IRوNMRبررسی و تایید شدند. میزان بلورینگی پلیمرها با مطالعاتXRD بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد گروههای CF3 متصل به زنجیره ها نظم ساختاری پلیمرها را به مقدار زیادی مختل کرده و منجر به کاهش بلورینگی شده است. همچنین پلیمرها از حل پذیری خوبی در حلال های آلی برخوردار بودند. بررسی مورفولوژی پلیمرها بوسیله تصاویر SEM به وضوح نشان داد که ساختار ماکرومولکولها به صورت میکروپلیت بودند. ترموگرام TGA پلیمرBAFPN/2,6-PDA ، نشان داد که این پلی(آمید-اتر) دارای پایداری گرمایی بسیار خوبی است. همچنین مقدار Tg این پلیمر نیز با استفاده از نمودار DSC تعیین و مشخص شد.

 

کلمات کلیدی: پلی‌(آمید-اتر)، مقاومت گرمایی، حل پذیری، بلورینگی

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده...................................................................................................................................................................................1    

مقدمه....................................................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات و مروری بر پژوهش‌های اخیر

1-1-پلی‌آمیدهای آروماتیک با عملکرد بالا..........................................................................................................................3

1-2-پلي‌آميدهاي آروماتيك تجاري.....................................................................................................................................4

1-3-عوامل موثر در بهبود فرایندپذیری پلی‌آمیدها..............................................................................................................7

1-4-کاربرد پلی‌آمیدهای آروماتیک....................................................................................................................................11

1-5-روش های سنتز پلي‌آميدهاي آروماتيك.....................................................................................................................13

   1-5-1- سنتز در محلول‌های با دمای پایین...................................................................................................................13

1-5-2- سنتز در محلول‌های با دمای بالا.......................................................................................................................16

1-5-3- روش های دیگر پلیمریزاسیون.........................................................................................................................19

1-6- مروری بر پژوهش های اخیر..................................................................................................................................20

1-6-1- پلي‌آميدهاي آروماتيك حاوی گروههای CF3 ...............................................................................................20

1-6-2- پلی‌آمیدهای آروماتیک حاوی گروههای نفتالن...............................................................................................38

1-7-هدف پژوهش جاری................................................................................................................................................44

فصل دوم: فصل تجربی

2-1- مواد شيميايي...........................................................................................................................................................45

2-2- دستگاهوري...........................................................................................................................................................45

2-3- سنتز مونومر...........................................................................................................................................................46

2-3-1- سنتز 5،1- ‌بيس‌(2-نیترو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)..................................................46

2-3-2- سنتز 5،1- ‌بيس‌(2-آمینو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)..................................................47

2-4- سنتز پلي‌(آمید-اتر)ها............................................................................................................................................48

2-5- تعیین حل پذیري پلیمرها......................................................................................................................................48

2-6- تعیین گرانروي درونی محلول پلیمرها..................................................................................................................49

2-7- سایر آنالیزها..........................................................................................................................................................49

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- سنتز مونومر..........................................................................................................................................................50

3-1-1- سنتز5،1- بیس( 2- نیترو-‌4-‌تري‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)................................................50

3-1-2- سنتز5،1- بيس(2- آمینو-4-‌تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)..................................................54

3-2- سنتز پلی(آمید-اتر)ها............................................................................................................................................59

3-3- بررسی برخی خواص پلیمرها...............................................................................................................................64

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- نتیجه گیری..........................................................................................................................................................70

پیوست...........................................................................................................................................................................71

فهرست منابع..................................................................................................................................................................74

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه