جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis و Terminalia chebulaو Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12

رساله كارشناسي ارشد رشته فیزیولوژی

بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis و  Terminalia chebulaو Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12  ناشی از محرومیت سرم/گلوکز

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

زمینه:

محرومیت از سرم وگلوکز باعث مرگ در سلول های فئوکروموسایتومای مدولای آدرنال می شود. این مدل برای بررسی ایسکمی مغزی ، مدل بسیار مناسبی است.

امروزه bellericaTerminalia chebula,Terminalia Emblica officinalis,به عنوان منابع غنی از آنتی اکسیدانت شناخته شده اند. جهت نشان دادن تاثیر محافظت عصبی عصاره

bellericaTerminalia chebula,Terminalia Emblica officinalis, در محیط برون تن، تاثیرآنها، بر روی سلول های PC12تحت شرایط محرومیت از سرم/گلوکز بررسی شد.

 

روش کار:

سلول های PC12در  DMEM حاوی 10% سرم جنینی و آنتی بیوتیک (پنی سیلین-استرپتومایسین) کشت داده شدند، سپس سلول ها در شرایط محرومیت از سرم/گلوکز برای مدت18 ساعت قرار داده شدند.

سلول ها با غلظت های مختلف bellericaTerminalia chebula,Terminalia Emblica officinalis,پیش تیمار شدند. توانایی حیات سلول ها با تست MTTارزیابی شد. برای اندازه گیری رادیکال های آزاد اکسیژن درون سلولی، بعد از 18 ساعت ایسکمی، سلول هابا غلظت µM 5،DCF-DAدر دمای 37 درجه برای 30 دقیقه در محیط تاریک انکوبه شدند ماده فلورسانس2,7دی کلروفلورسین محصول اکسید شده 2,7دی کلرو دی هیدروفلورسین در طول موج 480 نانومتر تحریک شد و در طول موج570 نانومتر، نشر آن توسط فلوسایتومتر مشاهده می شود. پروب ملکولی DCF-DA برای اندازه گیری میزان ROSدرون سلولی توسط فلوسایتومتر استفاده شد. ROS باقرار دادن سلول ها در شرایط محرومیت از سرم/گلوکز برای 18 ساعت با پیش تیمار باعصاره هااندازه گیری شد.

نتیجه گیری:

در مقایسه با گروه کنترل، محرومیت از سرم/گلوکز باعث افزایش سلول هایDCF مثبت شد.در حاليكه پس از تاثير عصاره ها ميزان زنده ماندن سلول ها بيشتر بود و كاهش گونه هاي فعال اكسي‍ژن توسط تست فلوسايتومتري اثبات گرديد.

نتایج، ارزش بالایbellericaTerminalia chebula, Terminalia Emblica officinalis,را در درمان بیماری هایی مانند ایسکمی مغزی نشان داد.  

کلمات کلیدی:

PC12; Serum/Glucose free; Toxicity; Embelica officinalis , Terminalia belerica, Terminalia chebula

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه