جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

سنتز و شناسایی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار جدید مشتق از 2 2- بیس - 1 1- بای نفتیل و انواع دی اسیدها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ״M. Sc״

گرایش: شیمی آلی

سنتز و شناسایی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 چکیده

یک دی­آمین فلوئوردار جديد با نام 2،′2- بيس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل (AFPBN) در سه مرحله با شروع از β-نفتول سنتز شد. در ادامه، پلي(اتر- ­آميد)هاي وابسته، حاوی گروههای تری­فلوئورو متیل با پلی­تراکمی شدن فعال شده با تری فنیل فسفیتِ AFPBN و چهار كومونومر دي­كربوكسيليك اسيد آروماتیک شامل ترفتالیک اسید، ایزوفتالیک اسید، 5,2-پیریدین­دی­کربوکسیلیک­اسید و 6,2-پیریدین­دی­کربوکسیلیک­اسید تهیه شدند. پلیمرهای بدست آمده، به طور کامل با روش­های طیف سنجی FT-IR و NMR شناسایی شدند. اثرات گروههای جانبیِ ­فلوئوردار متصل شده به زنجیرهای درشت مولکولی بر روی برخی از خواص پلیمرها از جمله حل ­پذیری، بلورینگی و مقاومت حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. پلیمرهای بدست­آمده از AFPBN در حلال­های آلی مختلف همچون N- متیل-2- پیرولیدون (NMP)، N,N- دی­متیل­فرمآمید (DMF)، N,N- دی­متیل استآمید (DMAc)، دی­متیل­سولفوکسید (DMSO) حل پذیری عالی نشان دادند. نتایج حاصل از مطالعات XRD نشان دادکه حضورگروههای CF3 آویزان از زنجیرها، نظم ساختاری آنها را تا حدود زیادی مختل کرده و باعث کاهش میزان بلورینگی ماکرومولکول­ها می­شود. مورفولولوژی پلی(اتر- آمید)ی بدست­آمده که توسط تصاویرSEM مشخص شده نشان داد که زنجیره ­های پلیمری حاصل به شکل میکروپلیت تشکیل شده­اند.گرمانگار TGA مربوط به پلیمر AFPBN/2,6-PDA به عنوان نمونه­ای از این دسته پلی­(اتر- آمید)ها نشان داد که این پلیمرها از گرماتابی بالایی برخوردارند. مقدار Tg حاصل از پلات DSC همان پلیمر نیز تعیین شد.

                                            فهرست مطالب

 

                                                                                                          عنوان                                                                                             صفحه

 

چکیده.................................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات و مروری بر پژوهش­های اخیر..............................................................................................2

مقدمه................................................................................................................................................................3

1-1- پلیمرهای با عملکرد بالا...........................................................................................................................4

1-2- پلی­آمیدها ................................................................................................................................................7

1-3- نحوه سنتز آرامیدها...................................................................................................................................8                        

1-4- پلی­آمیدهای کلرداروفلوئور دار شده......................................................................................................10

1-5- عوامل موثر بردمای تبدیل شیشه ای(Tg )...............................................................................................16

1-6- عوامل مؤثر بر دمای ذوب (Tm )...........................................................................................................17

1-7-ارتباط بین Tg و Tm...............................................................................................................................18

1-8- آنالیزهای حرارتی ..................................................................................................................................19

1-9- پلی­آمیدهای تجاری.................................................................................................................................20

1-10-فعالیت نوری پلی­آمیدها ........................................................................................................................24

1-11- پلیمرهای حاوی واحدهای بای نفتیل ..................................................................................................27

1-12- هدف پژوهش جاری............................................................................................................................38

فصل دوم: بخش تجربی .................................................................................................................................39

2-1- مواد شیمیایی ..........................................................................................................................................40

2-2- دستگاهوری............................................................................................................................................40

2-3- سنتز مونومر............................................................................................................................................41

2-3-1- سنتز 2،΄2- بیس(4- تری­فلوئورومتیل-2-نیتروفنوکسی)-1،΄1- بای­نفتیل(FNPBN)...................41

3-3-2- سنتز 2،′2- بيس(2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)- 1،′1- بای­نفتیل AFPBN)).................42

2-4- سنتز پليمرها............................................................................................................................................43

2-5- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها....................................................................................................44

2-6- تعیین حل پذیری پلیمرها........................................................................................................................45

2-7-سایر آنالیزها............................................................................................................................................45

فصل سوم :بحث و نتیجه­گیری.......................................................................................................................46

3-1- سنتز مونومر..................................................................................................................................47

3-1-1- سنتز 2،´2- بیس(4-تری­ فلوﺋورو­متیل-2- نیتروفنوکسی)-­1،´1- بای­نفتیل (FNPBN)................47

‏3-1-2- سنتز 2،′2- بيس(2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)- 1،′1- بای­نفتیل AFPBN))................50

3-2- تهیه­ی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار......................................................................................................54

3-3- بررسي برخي از خواص پليمرها.....................................................................................................59

فصل چهارم: نتیجه­گیری و پیشنهادات....................................................................................................66 4-1-نتیجه­گیری.....................................................................................................................................67

پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده............................................................................................68

پیوست2: واژه­نامه فارسی- انگلیسی..................................................................................................................69

پیوست3: واژه­نامه انگلیسی- فارسی..................................................................................................................73 مراجع................................................................................................................................................................77

 

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه