محصولات جدید

خبرنامه

  Conversation

  مهندسی کشاورزی

  مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد به چندین حوزه و گرایش تقسیم می شود که در هر یک به صورت تخصصی به حوزه های مختلف کشاورزی پرداخته می شود و نیروی متخصص لازم جهت حضور در بازار کار تربیت می شوند.از جمله مهمترین گرایش های این حوزه در مقطع کرشناسی ارشد عبارتند از:

  آبیاری و زهکشی،زراعت و اصلاح نباتات،اقتصاد کشاورزی،باغبانی،ترویج و آموزش کشاورزی،خاک شناسی،علوم دامی،مهندسی تولیدات گیاهی،صنایع غذایی،حشره شناسی،بیماری های گیاهی،مکانیک ماشین های کشاورزی،هواشناسی کشاورزی،مکانیزاسیون کشاورزی،بیوتکنولوژی در کشاورزی،توسعه روستایی،شناسایی و مبارزه با علف های هرز،مدیریت کشاورزی

  مهندسی کشاورزی 206 محصول وجود دارد

  در هر صفحه