جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A

در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی 33 اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

ب: اهداف تحقیق

ج: پرسش تحقیق

هـ: فرضیه تحقیق

و: سازماندهی تحقیق

فصل نخست: مفاهیم، تحولات تاریخی و درآمدی بر نارسائی های شکلی مقررات قصاص نفس

     مبحث نخست: واژه شناسی

           گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی

الف: مفهوم نارسایی های شکلی

ب: مفهوم نارسایی های ماهوی

مبحث دوم: تحولات تاریخی

گفتار نخست: تحولات ناظر بر کیفر قصاص در ادوار تاریخی

الف: در حقوق روم

ب: در ادیان یهود و مسیحیت

ج: در منشور حمورابی

د: در شریعت اسلام

گفتار دوم: تحولات تقنینی ناظر بر کیفر قصاص

الف: دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

1

1

3

3

3

4

 

6

6

6

7

8

8

9

10

10

12

13

15

15

16

17

ب: دوران بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: نارسائی های شکلی

گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس

گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس

گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه

فصل دوم: نارسائی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

مبحث نخست: نارسائی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی

گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت

الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت

ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی

گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفیت مُمسِک در قتل

الف: تبیین مفهوم مُمسِک

ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی

گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب

الف: رویکردهای فقهی و حقوقی

ب: تحلیل مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم: نارسائی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی

گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت

الف: دیدگاه های فقهی و حقوقی

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفر ایران در قبال اکراه در قتل

الف: دیدگاه های فقهی

ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی (ماده 211 )

مبحث سوم: نارسائی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس

گفتار نخست: فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص

الف: اولیاء دم کبیر

ب: اولیاء دم صغیر

ج: اولیا دم کبیر و صغیر

گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل

الف: وحدت اکراه کننده و مقتول

ب: وحدت اکراه شونده و مقتول

ج: در حالت مورد تهدید واقع شدگان

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

 

 

18

20

21

22

22

 

24

24

24

27

29

31

31

34

35

36

37

37

37

49

53

55

58

61

61

61

62

64

67

67

68

70

72

74

75

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه