جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جايگاه حريم خصوصي در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هرجا سخن از نقض اساسی‏ترین ارزش‏های اجتماعی مطرح باشد، سخن از قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري نیز به میان خواهد آمد. مواد پراکنده در اين دو قانون، حکایت از واکنش شدید در مقابل نقض ارزش‏های انحصاری دارند. شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت با مشکلات و معضلات چندی در این رابطه نیز همراه می باشد. انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به‏ فردی‏ترین مسائل وی مربوط می‏شود دست بردارد؛ به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی‏ خود نمی‏داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می‏کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می‏کند. در این تحقيق، علاوه بر بحث راجع به مفهوم‏ حریم خصوصی و ذكر برخي از مصادیق آن در قوانين كشورمان، جايگاه اين حق در مرحله تحقيقات مقدماتي، از منظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي:

حريم خصوصي، آيين دارسي كيفري، تحقيقات مقدماتي، حمايت

فهرست مطالب

چکیده8

مقدمه:9

الف) بیان مسئله. 9

ب: اهداف و روش تحقيق.. 13

ج: سؤالات تحقيق.. 13

د: فرضيه‌هاي تحقيق.. 14

ه‍: سازماندهي تحقيق.. 15

بخش نخست: مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 16

فصل نخست: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 17

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی.. 17

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی.. 17

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی.. 17

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی.. 19

گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی.. 25

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران. 26

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی.. 30

مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 32

گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی.. 32

گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی.. 36

فصل دوم: قلمرو حمایت از حریم خصوصی.. 45

مبحث نخست: اصل منع مداخله در حریم خصوصی.. 45

مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی.. 49

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون. 49

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غيرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع. 51

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی.. 52

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی.. 53

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین.. 54

گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک... 56

بخش دوم: مصادیق حمایت از حریم خصوصي در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 59

فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی.. 60

مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی.. 60

گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی.. 60

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش بدنی.. 62

بند نخست: بازرسی و تفتیش اندامهای خارجی بدن. 62

بند دوم: بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن. 64

مبحث دوم: حمایت از اماکن و اشیاء خصوصی.. 65

گفتار نخست: جایگاه حرمت اماکن و اشیاء خصوصی.. 65

بند نخست: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در اسلام. 65

بنددوم: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در حقوق عرفی.. 66

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش اماکن و اشیاء خصوصی.. 72

بند نخست: صدور مجوز قانونی توسط مقام صلاحیتدار. 72

الف) مفهوم مقام صلاحیتدار. 72

ب) شرایط قانونی بودن مجوز. 73

1- معین بودن مکان و شیء موضوع بازرسی.. 73

2- معین بودن زمان بازرسی و مدت انقضاء آن. 76

3- معین بودن مأموران اجرا وتعیین میزان اختیارات آنان. 77

بند دوم: تشریفات بازرسی از اماکن و اشیاء خصوصی.. 78

الف) حضور مالک یا متصرف قانونی در محل بازرسی.. 78

ب) استفاده از شیوه های متعارف و اجتناب از رفتارهاي خلاف قانون و عرف در امر بازرسی.. 80

ج) تنظیم و امضاء صورتمجلس بازرسی.. 82

فصل دوم: حمایت از حریم خصوصی غیرفیزیکی.. 83

مبحث نخست: حریم ارتباطات خصوصی و حمایت از آن. 83

گفتار نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی و انحا مداخله در آن. 83

بند نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی.. 83

بند دوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی.. 85

الف) باز کردن و تفتیش مرسولات پستی.. 85

ب) رهگیری و ضبط تلفن ها و سیگنالهای رادیوئی.. 88

ج) رهگیری داده های رایانه اي و ارتباطات اینترنتی.. 91

گفتار دوم: ضوابط حمایت از حریم ارتباطات خصوصی.. 95

بند نخست: منوط شناختن نقض حریم ارتباطات خصوصی به صدور مجوز قضائی.. 95

بند دوم: رعایت شرایط قانونی در صدور و اجرای مجوز قضائی.. 97

مبحث دوم: حریم اطلاعات شخصی و حمایت از آن. 99

گفتار نخست: مفهوم و مصاديق اطلاعات شخصي.. 99

بند نخست: اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی.. 100

بند دوم: اطلاعات شخصی تجاری و اقتصادی.. 102

بند سوم: ساير مصاديق مربوط به حريم اطلاعات شخصي.. 102

بند چهارم: رسانه ها و نقض حريم اطلاعات شخصي.. 103

گفتار دوم: اصول و استانداردهای حمایت از اطلاعات شخصی.. 105

نتیجه گيري.. 111

منابع و مآخذ. 118

1 – قوانين:118

2 - كتب و مقالات... 119

الف- كتب فارسي.. 119

ب: كتب عربی.. 121

ج: مقالات و پايان نامه ها122

3- سايتها123

چكيده انگليسي...............................................................................................................134

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه