جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی حقوق

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كليد واژه‌ها: اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

فهرست مطالب

چكيده1

مقدمه. 2

الف ـ ضرورت تحقیق.. 2

ب ـ سئوال اصلي تحقیق.. 3

ج ـ فرضيات تحقیق.. 3

د ـ اهداف تحقيق.. 4

ه ـ روش تحقيق.. 5

و ـ تقسيم‌بندي مطالب.... 5

بخش اول: مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار. 7

فصل اول: مفاهيم و پيشينه‌ي تاريخي... 7

مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه. 7

گفتار اول: مفهوم اضطرار. 7

الف: مفهوم لغوي... 7

ب: مفهوم اصطلاحي... 9

ج: مفهوم فقهي... 11

گفتار دوم: تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه. 15

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع.. 15

ب: تفاوت اضطرار با اجبار. 17

ج: تفاوت اضطرار با اكراه18

مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي... 20

گفتار نخست: در اديان الهي... 20

الف: در زرتشت.... 20

ب: در يهوديت.... 20

ج: در مسيحيت.... 21

د: در اسلام. 22

گفتار دوم: در حقوق ايران.. 23

الف: دوران قبل از انقلاب.... 23

1. قانون مجازات سال 1304. 23

2. قانون مجازات سال 1352. 25

ب: دوران پس از انقلاب.... 26

1. قانون مجازات 1361 و 1362. 26

2. قانون مجازات سال 1370 و 1375. 29

گفتار سوم :قانون مجازات مصوب 1390- 1391. 30

گفتار چهارم: در حقوق فرانسه. 31

الف: قانون جزاي قديم 1810. 31

ب: قانون جزاي جديد (1994). 33

فصل دوم: مباني و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمايت.... 34

مبحث نخست: مباني... 34

گفتار نخست: مباني حقوقي... 35

الف: نظريه‌ي اجبار معنوي... 35

ب: نظريه‌ي عدم نفع مجازات.... 40

ج: نظريه‌ي تعارض منافع.. 41

گفتار دوم: مبناي شرعي... 42

الف: آيات و روايات.... 42

1. در آيات قرآن.. 42

2. در روايات.... 45

ب: در اجماعات فقهي و استلزامات عقليه. 48

1. اجماع.. 48

2. استلزامات عقلي... 49

مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار. 50

گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار. 50

گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار. 52

مبحث سوم: منافع مورد حمایت.... 54

گفتار اول: حمايت از تماميت جسماني... 54

گفتار دوم: مال خود يا ديگري... 54

بخش دوم: شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار. 57

فصل نخست: شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن.. 57

مبحث نخست: شرايط اضطرار. 57

گفتار نخست: بروز خطر شديد قريب‌الوقوع.. 58

گفتار دوم: ضرورت ارتكاب جرم. 61

گفتار سوم: تناسب جرم ارتكابي با خطر ايجاد شده63

گفتار چهارم: عدم تعهد در ايجاد خطر. 65

مبحث دوم: مصاديق قانوني اضطرار. 68

گفتار اول: در حقوق ايران.. 68

الف: در بزه رشاء. 68

ب: در بزه شرب خمر. 68

ج: در بزه سرقت حدّي... 69

د: در بزه تخريب.... 69

ه‍: در بزه سقط جنين... 69

و: در بزه زنا70

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 70

فصل دوم: آثار اضطرار. 71

مبحث اول: آثار كيفري... 71

گفتار اول: عدم مجازات مرتكب.... 71

گفتار دوم: عدم مجازات همكاران مرتكب.... 71

مبحث دوم: آثار حقوقي (مدني). 72

گفتار اول: وجود ضمان مالي... 72

گفتار دوم: مبناي ضمان مالي... 74

نتيجه‌گيري... 75

پيشنهادات.... 77

منابع و مآخذ.. 78

الف ـ کتب فارسی... 78

ب ـ کتب عربی... 81

ج ـ پایان نامه ها و مقالات.... 82

د- منابع فرانسوی... 82

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه