محصولات جدید

خبرنامه

  Conversation

  سایر رشته ها

  در این قسمت جدیدترین مقالات و  پایان نامه های مربوط به سایر رشته ها که چندان فراگیر نمی باشند قرار می گیرد.

  بعضی از رشته های دانشگاهی از نظر تعداد فارق التحصیل و همچنین از نظر تعداد پذیرش سالانه بسیار محدود می باشند به شکلی که گاها هر 2 سال یکبار یا به صورت سالانه تعداد محدودی دانشجو (غالبا کمتر از 10 نفر) می پذیرند. همین امر باعث شده که منابع مرتبط با این رشته ها نسبت به سایر رشته های فراگیر کمتر باشند. از جمله این رشته ها می توان به دانش شناسی، صنایع قضایی،تکنولوژی مواد غذایی،بیماری شناسی گیاهی،اخلاق کاربردی،بیوتکنولوژی،مهندسی سیستمهای اقتصادی،فرهنگ و زبانهاي باستاني،رشته کارآفرینی،فقه و اصول و .. اشاره کرد که به دلیل محدود بودن تعداد آنها، در دسته بندی جداگانه قرار نگرفته اند و همگی در این دسته بندی برای دانلود ارائه شده اند.

  سایر رشته ها 166 محصول وجود دارد

  در هر صفحه