جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

وضعيت تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس ایکس سیب زمینی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش بیماری شناسی گیاهی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

ویروس ایکس سیب­زمینی (Potato virus X- PVX) گونه شاخص جنس Potexvirus از خانواده Alfaflexiviridae می­باشد. طی سال های 1389 و 1390، از مناطق کشت اصلی سیب زمینی در استان همدان بازدید و نمونه برداری انجام گرفت. مجموعاً 456 نمونه برگی (تعداد 132 و 324 نمونه بترتیب علائم­دار و تصادفی) از 9 مزرعه واقع در مناطق بهار، کبودرآهنگ و رزن جمع آوری گردید. نتایج آزمون الایزا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی (بیوربا-سویس) نشان دهنده آلودگی 42 نمونه با ویروس ایکس سیب زمینی بود. بر اساس آزمون الایزا میزان وقوع آلودگی به این ویروس به ترتیب کاهش در مناطق بهار، رزن و کبودرآهنگ تعیین گردید. برای تایید نتایج حاصل از آزمون سرولوژیکی از روش های بیولوژیکی و مولکولی استفاده شد. مطالعه دامنه میزبانی جدایه های ایرانی ویروس ایکس سیب زمینی با استفاده از گیاهان محک مختلف، تفاوتی نشان داد. همچنین در این تحقیق ناحیه ژن پروتئین پوششی ویروس بطول حدود 750 جفت باز با استفاده از آغازگر های اختصاصی تکثیر گردید. آنالیز تبارزایی با استفاده از توالی کامل پروتئین پوششی دو جدایه ویروس شامل Iran H1 و Iran H2 با توالي‌های مربوط به جدايه های خارجی PVX موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه های ایرانی در گروه اروپا-آسیا (Eurasia) قرار می گیرند. در درخت تبارزایی جدایه های تعیین توالی شده در این بررسی با جدایه ویروس ایکس جدا شده از نخود (Pisum sativum) در یک شاخه مستقل و نزدیک بهم قرار گرفتند. طول کامل توالی پروتئین پوششی 714 نوکلئوتید بود که پروتئینی با 237 اسیدآمینه تولید می نماید. این نتایج با نتایج بدست آمده در مورد سایر جدایه های این ویروس از مناطق دیگر دنیا مطابقت دارد. هر چند که جدایه های ایرانی مورد مطالعه در گروه اروپا-آسیا قرار می گیرند ولی هنوز مشخص نیست که آنها جدایه های غالب این ویروس در ایران باشند. برای این منظور لازم است تا جدایه های بیشتری از این ویروس از مناطق خاورمیانه و سایر کشورها تعیین توالی شوند. هر چند بر اساس مطالعات ما این اولین گزارش از آنالیز تبارزایی این ویروس جدا شده از سیب زمینی از ایران واقع در منطقه mid-Eurasia می باشد.

كلمات كليدي: ويروس ايكس سيب زميني، تبارزایی، ایران

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته

 

1- گیاهشناسی سیب زمینی

4

1-1) برگ

4

1-2) ساقه

4

1-3) غده

5

1-4) جوانه

5

1-5) ریشه

5

1-6) گل

5

2- ارقام سیب زمینی

5

2-1) رقم‌هاى خيلى ‌زودرس و زودرس

5

2-2) رقم­‌هاى متوسط رس يا ميان‌رس

6

2-3) رقم­‌هاى ديررس

6

3- تاریخچه

7

4- مواد موجود در سیب زمینی

8

5- مراحل کشت سیب زمینی      

8

5-1) آماده كردن زمين براي كاشت سيب­زميني

8

5-2) آماده‌کردن غده­‌ها براى کاشت سيب­زمينی

9

5-3) کاشتن غده­‌ها

10

5-4) آبياري سيب زميني

11

5-5) كوددهي سيب­زميني

11

       5 -6) وجين كردن و خاك دادن سيب­زميني

12

5-7) برداشت

13

6- مراحل پس از برداشت و فرآوري سيب زمينی

14

7- اهمیت اقتصادی سیب­زمینی

15

8- ويروس­هاي بيماريزاي سيب­زميني

17

9- ويروس ايكس سيب­زمينيPotato virus X

20

9-1) آرايه­بندي

20

9-2) علائم

21

9-3) دامنه ميزباني طبيعي ويروس ايكس سيب­زميني

22

9-4) گونه های میزبانی بكار رفته جهت تشخيص PVX

23

9-5) انتقال و انتشار ويروس

23

9-6) پراکنش جغرافیایی

24

9-7) خصوصیات ژنوم

24

9-8) خصوصیات پيكره ويروس

26

9-9) تکثیر ویروس ایکس سيب­زميني در گیاه

27

9-10) تنوع ژنتيكي ويروس ايكس سيب­زميني

28

10- روش­هاي رديابي ويروس ايكس سيب­زميني

30

10-1) سرولوژی

30

10-2) بررسي­هاي مولكولي واکنش زنجیره­ای پلی­مراز Polymerase Chain Reaction (PCR)

32

11- مطالعات انجام شده در ایران

37

12- هدف از اين تحقيق

 

40

فصل دوم:مواد و رو ش­ها

 

 

1- جمع آوری نمونه از مزارع سیب­زمینی

42

2- آزمون الايزا Enzyme-Linked Immunosorbent Assay- ELISA))

42

2-1) تهیه بافرها

42

2-1-1) بافرفسفات پتاسیم(PH, 7.4), (phosphate buffered saline-PBS)

43

2-1-2) بافر پوششی کربنات سدیم(PH, 9.6) , (Coating buffer)

43

2-1-3) بافر شستشو (PH,7.4),(Washing buffer)

43

2-1-4) بافر عصاره گیری (PH,7.4),(Extraction buffer)

43

2-1-5) بافر ترکیب پادتن-آنزیم (PH,7.4),(Conjugate buffer)

43

2-1-6) بافر زمینه (سوبسترا)(PH, 9.8),(Substrate buffer)

44

3- بررسی­های گلخانه­ای

45

4- بررسی انتقال

46

4-1) بررسی انتقال با سس

46

4-2) انتقال با تماس

46

5- بررسي خصوصيات مولكولي

46

5-1) استخراج آر.ان.اي (RNA Extraction)

46

5-2) واکنش زنجیره­ای پلی­مراز به روش رونوشت برداري برگردان (RT-PCR)

48

5-2-1) مرحله رونوشت برداری برگردان (Reverse transcriptase)

48

5-2-2) مرحله واکنش زنجیره ای پي. سي. آر

48

5-3) مشاهده محصول واكنش

49

5-4) خالص سازی قطعات تکثیر شده

49

5-4-1) جدا کردن قطعه ژل حاوی DNA تکثیر شده

49

5-4-2) حل کردن قطعه ژل و آزاد شده قطعه DNA

49

5-4-3)رسوب دادن DNA

50

5-4-4)شستشوی رسوب با بافر شستشو

50

5-4-5) حل شدن DNA در آب

50

5-6) آنالیز تبارازیی

51

6- خالص سازی ویروس PVX

53

7- اسپکتروفتومتری و تعیین غلظت ویروس جدا شده در آموده های(پرپارسیون) خالص شده

55

فصل سوم:نتیجه گیری

 

1- بررسی علائم آلودگي­های موجود روی سیب زمینی

56

1-1) علائم آلودگی روی سیب زمینی

56

1-2) نشانه­های آلودگی روی گوجه فرنگی

57

2- آزمون بیولوژیکی (واکنش گیاهان محک در مقابل عصاره حاوی ویروس ایکس)

58

2-1) گل تکمه­ایی Gomphrena globosa L.

58

2-2) داتوره Datura stramonium

59

 

2-3) سلمکChenopodium amaranticolor

59

2-4) توتون Nicotiana glutinosa L

60

2-5) توتون Nicotiana tabacum. cv. White Burley

60

2-6) توتون Nicotiana tabacum. cv. Samsun

61

2-7) گوجه فرنگی Lycopersicum esculentum Mill

61

2-8) لوبیا Phaseolus vulgaris L.cv. Bountiful

61

2-9) باقلا. Vicia faba

61

2-10) ماش. Vicia sativa L.

62

2-11) دامنه میزبانی و علائم

62

3- درجه حرارت غیر فعال شدن (TIP)

63

4- آخرین حد رقت (DEP)

63

5- پایداری ویروس در شرایط آزمایشگاه (LIV)

63

6- مطالعه روش های انتقال

63

6-1) انتقال با سس

63

6-2) انتقال با تماس

63

7- خالص سازی

63

7-1) روشShepard, 1972

63

7-2) روشFribourg,1975

64

7-3)روشMoreira, 1980

65

8- تعیین پراکنش ویروس بر اساس آزمون الایزاELISA

65

9- بررسي خصوصيات مولكولي

72

9-1) نتايج حاصل از استخراج آر.ان.اي كل گياه (RNA Extraction)

72

9-2) نتايج واکنش رونوشت برداري برگردان زنجیره­ای پلی­مراز
(RT-PCR)

73

10) آنالیز تبازایی

74

 

فصل چهارم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

76

فهرست منابع فارسی

84

فهرست منابع انگلیسی

85

چکیده انگلیسی

96

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه