جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته معماری M.A

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

 

بالا بودن شدت انرژی ، امروزه تبدیل به یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما شده است و به علت گره خوردن با سایر مسائل فرهنگی و سیاسی ، حل آن از طریق اصلاح سیستم قیمت گذاری تا به حال ممکن نشده است . لذا کشور ما بایستی در این زمینه فعالیت نموده و با ایجاد و توسعه و حتی انتقال فناوریهای نو ، کاهش مصرف انرژی را محقق سازد . یکی از جدیدترین فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد نانو تکنولوژی است.

اولین جرقه دانش نانو در سال 1959 توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیتر ایدون این فن آوری برتر را در معماری مطرح کردند . ایده هایی که بر پایه فرضیه فاینمن ، در اوایل دهه 90 میلادی توسط درکسلر مطرح شد ، باعث گردید تا در سال 1997 پایه های فناوری نانو پی ریزی شود .

نانو فناوری یعنی ساخت مواد ، ابزار و سیستم های کاربردی و هوشمند در ابعاد 100-1 نانومتر ( یک نانو متر : یک ده میلیونیم سانتی متر ) و به کار گرفتن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، مکانیکی و الکتریکی و کنترل رفتار و خواص مواد و کالاهایی که با آنها ساخته می شود .

نانو تکنولوژی یا دانش ذرات بنیادین گامیست در راستای توسعه ابزارهایی قوی در معماری و شهرسازی که می توانند به ما در حفظ اکوسیستم غالب ، استفاده از انرژی پاک ، ساختن کلان شهرها ، ایجاد فضاهای مجازی و... کمک کند .

یک ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجیدن نیاز های ساکنانش در جهت رفع آن گام بر می دارد . نانو ساختارها تلاش بی وقفه طراحان و معماران را برای رسیدن به فرم های جدید ، سازگار با محیط و عملکردگرا به نتیجه می رسانند .

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................................ 2

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2- بیان مسئله..................................................................................................................... 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................... 5

1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................................. 6

1-5- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)................................................................................ 6

1-6- فرضیه.......................................................................................................................... 6

فصل دوم: مفاهیم نانو فناوری................................................................................................ 7

2-1- تعریف نانو................................................................................................................... 8

2-2- مقیاس نانو.................................................................................................................... 8

2-3- تعریف فناوری نانو........................................................................................................ 8

2-4- چرا نانو فناوری؟........................................................................................................... 9

2-5- تاریخچه فناوری نانو...................................................................................................... 10

2-6- تقویم توسعه فناوری نانو................................................................................................ 13

2-7- وضعیت جهانی نانو فناوری............................................................................................ 16

2-8- ماهیت و ساختار فناوری نانو.......................................................................................... 18

2-9- اهمیت و ضرورت فناوری نانو....................................................................................... 19

2-9-1- ضرورت اولویت دادن به توسعه فناوری نانو در ایران................................................... 20

2-10- آینده توسعه فناوری نانو............................................................................................... 20

2-10-1- فناوری های قابل دسترس در کوتاه مدت................................................................... 21

2-10-2- فناوری های قابل دسترس در میان مدت ................................................................... 21

2-10-3- فناوری های قابل دسترس در بلند مدت.................................................................... 21

فصل سوم : نانو در معماری..................................................................................................... 22

3-1- نانو .ذرات.................................................................................................................... 23

3-1-1- منابع نانو ذرات......................................................................................................... 23

3-2- فولرین های کربنی....................................................................................................... 24

3-2-1- باکی بال................................................................................................................... 24

3-2-2- نانو لوله های کربنی .................................................................................................. 24

3-2-2-1-انواع نانو لوله....................................................................................................... 25

3-3- نانو معماری.................................................................................................................. 26

3-3-1- فناوری نانو در معماری.............................................................................................. 26

3-4-تاثیرات مواد و مصالح بر معماری..................................................................................... 27

3-5-تولید بتن هایی با کارایی بالاتر......................................................................................... 28

3-5-1-نانو سیلیکا استحکام بتن را افزایش می دهد................................................................... 29

3-5-2-بتن خود ترمیم کننده ترک............................................................................................ 30

3-5-3-بتن های خود تمیز شونده و آلاینده زدا......................................................................... 30

3-6-خواص و کاربرد نانو ذرات آهن...................................................................................... 30

3-6-1-مزایا و ویژگی های نانو ذرات آهن.............................................................................. 31

3-6-2-روش های تولید نانو پودر آهن.................................................................................... 32

3-6-3-افزایش استحکام فولاد با استفاده از فناوری نانو............................................................. 32

3-6-4-افزایش مقاومت به خوردگی فولاد با استفاده از نانو فناوری............................................ 33

3-6-5-افزایش مقاومت دربرابر خوردگی با نانو لوله های کربنی................................................ 33

3-7-گچ،آجر و سیمان متاثر از فناوری نانو............................................................................... 34

3-8- کاشی و سرامیک خود تمیز شونده................................................................................... 35

3-8-1- سرامیک خود ترمیم گر............................................................................................... 35

3-9-افزایش ماندگاری چوب با استفاده از فناوری نانو............................................................... 36

3-10-کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه......................................................................... 37

3-10-1-شیشه های خود تمیز شونده....................................................................................... 37

3-10-2-برخی مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده................................................. 38

3-10-3-شیشه های رنگی حاوی نانو ذرات............................................................................. 39

3-10-4-شیشه های نانو متخلخل............................................................................................. 39

3-10-5-شیشه های ذخیره کننده انرژی.................................................................................... 40

3-11-نانوپوشش های هوشمند................................................................................................ 41

3-11-1- نانوپوشش های هوشمند تمیز شونده.......................................................................... 42

3-11-2- نانو پوشش های هوشمند تصفیه کننده هوا.............................................................. 42

3-11-3-تولید پوشش های ضد مه با استفاده از نانو ذرات......................................................... 43

3-11-4- پوشش های ضد نقش وضد نوشتار(ضد دیوار نویسی)................................................ 43

3-12- دستگاه تصفیه کننده هوای اتاق...................................................................................... 46

3-13- آئروژل ها................................................................................................................... 47

3-14- نانوژل......................................................................................................................... 47

3-15-ساخت سلول های خورشیدی سه بعدی با استفاده از نانو لوله های کربنی........................... 48

فصل چهارم:تحلیل وبررسی نمونه های مشابه............................................................................ 50

4-1- عملکردهای مهم مراکز تحقیقاتی..................................................................................... 51

4-2-مرکز تحقیقات نانو فناوری دافیلدهال دانشگاه کرنل........................................................... 52

4-3-مرکز تحقیقات نانو فناوری بیرک دانشگاه پرودو در ایندیانا................................................. 54

4-4-آزمایشگاه ملی بروکهان(مرکز نانو مواد کاربردی، نیویورک) ................................................ 56

4-5- مرکز تحقیقات نانو فناوری مارکوس................................................................................ 57

فصل پنجم: اصول ، استانداردها،ضوابط طراحی وبرنامه فیزیکی ............................................ 58

5-1- فعالیت های ایران در حوزه استاندارد سازی فناوری نانو.................................................... 59

5-1-1- استانداردهای ملی ایران.............................................................................................. 59

5-2- سایر فعالیت های جهانی استانداردسازی فناوری نانو........................................................ 60

- کمیته E56 مؤسسه استاندارد ASTM.................................................................................. 60

- کمیته IEC/TC113............................................................................................................ 60

- کمیته استانداردسازی فناوری نانو (CEN/TC352)............................................................... 61

- انجمن فناوری نانو مؤسسه IEEE........................................................................................ 61

- کمیته ملی فناوری نانو انگلستان (NTI/1)............................................................................. 62

- کمیته استاندارد فناوری نانو کره جنوبی.................................................................................. 62

- کمیته ملی استاندارد نانو چین (SAC/TC279)..................................................................... 62

- هیأت استانداردهای فناوری نانو مؤسسه استاندارد آمریکا (ANSI-NSP)............................... 62

- کمیته استاندارد نانو آلمان...................................................................................................... 62

5-3- درخت فناوری نانو........................................................................................................ 63

5-4-استانداردها و ضوابط در طراحی آزمایشگاه....................................................................... 70

5-4-1-مدول طراحی آزمایشگاه و فضاهای جانبی آن............................................................... 70

5-4-2- مدول آزمایشگاه........................................................................................................ 70

5-5- برنامه فیزیکی................................................................................................................ 71

فصل ششم:طراحی................................................................................................................. 75

بخش اول:مطالعات طبیعی،اقلیمی وجغرافیایی........................................................................... 76

6-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی شهر تهران....................................................................... 77

6-1-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی منطقه.......................................................................... 77

6-1-2-بررسی مشخصات اقلیمی تهران................................................................................... 78

6-1-2-1- دما....................................................................................................................... 78

6-1-2-2-رطوبت نسبی......................................................................................................... 79

6-1-2-3-بارندگی................................................................................................................. 79

6-1-2-4سابقه یخبندان........................................................................................................... 80

6-1-2-5- تابش آفتاب.......................................................................................................... 80

6-1-2-6- باد........................................................................................................................ 81

6-1-3-جهت استقرار ساختمان............................................................................................... 82

6-1-4- وضعیت توپوگرافی وشیب منطقه................................................................................ 83

6-1-5- منابع آب موجود در منطقه.......................................................................................... 84

6-1-5-1- آبهای زیر زمینی منطقه........................................................................................... 84

6-1-5-2-آبهای سطحی منطقه................................................................................................ 85

6-1-6-شبکه ی حمل ونقل ودسترسی به منطقه........................................................................ 85

6-1-7-انواع کاربری اراضی در منطقه...................................................................................... 86

بخش دوم:تحلیل سازه،تحلیل سایت ومدارک طراحی................................................................. 87

6-2-1-نانو فناوری وتاسیسات مکانیکی ساختمان..................................................................... 88

6-2-1-1-نانو مواد تغییر فازدهنده........................................................................................... 88

6-2-2-نانو فناوری وتاسیسات الکتریکی ساختمان................................................................... 89

6-2-2-1-تاسیسات نور پردازی وفناوری نانو........................................................................... 89

6-2-3-تحلیل سایت.............................................................................................................. 90

6-2-3-1-دلایل انتخاب سایت مورد نظر................................................................................. 90

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه