جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

تأثير سطوح مختلف کمپوست زباله ي شهري و نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت شيرين

تأثير سطوح مختلف کمپوست زباله­ ي­ شهري و نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت شيرين

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 66.26k )

توضیحات

چکیده

اين پژوهش به منظور بررسي استفاده از كمپوست زباله­ ي شهري و كود نيتروژنه بر صفات كمي و كيفي ذرت شيرين در تابستان 1388 در شهرستان مرودشت اجرا شد. عامل‌ اصلي آزمايش شامل 5 سطح كود نيتروژنه (100، 150، 200، 250 و 300 كيلوگرم نيتروژن در هكتار) و عامل فرعي شامل 4 سطح كمپوست زباله­­ي شهري (10، 20، 30 و40 تن در هكتار) انتخاب شدند. نتايج نشان دادند كه اثرات اصلي نيتروژن و كمپوست و اثر متقابل آن­ها بر صفات عملكرد بلال تر و دانه‌ي كنسروي، وزن هزار دانه و شاخص برداشت بلال تر و دانه کنسروي معني‌دار گرديد. بيشترين عملكرد بلال تر و دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت بلال تر و دانه به ترتيب معادل 2387 و 1233 گرم در مترمربع، 237 گرم، 53/51 و 73/51 درصد در تيمار 200 كيلوگرم نيتروژن خالص و 40 تن كمپوست در هکتار حاصل شد. تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف و بلال و تعداد بلال در متر مربع تنها تحت تأثير کود نيتروژنه قرار گرفت. بيشترين عملکرد علوفه‌ي تر و خشك، به ترتيب معادل 2356 و 584 گرم در مترمربع در سطح 300 كيلوگرم نيتروژن خالص و 2298 و 618 گرم در مترمربع در سطح 40 تن كمپوست در هكتار حاصل شد. اثر کمپوست بر درصد نيتروژن و فسفر و اثر کود نيتروژن بر درصد نيتروژن از لحاظ آماري معني­دار گرديد. با افزايش نيتروژن از 100 تا 300 كيلوگرم در هكتار درصد نيتروژن دانه از 50/1 تا 77/1 درصد افزايش يافت و با افزايش كمپوست از 10 تا 40 تن در هكتار درصد نيتروژن دانه از 18/1 تا 13/2 درصد و فسفر دانه از 35/0 تا 40/0 درصد افزايش يافت. در کل مي‌توان نتيجه گرفتاعمال 200 كيلوگرم نيتروژن خالص (کاهش مصرف کود شيميايي) و 40 تن كمپوست در هکتار براي شرايط محيطي مشابه اين آزمايش جهت رسيدن به عملکرد بهينه­ي ذرت شيرين توصيه مي‌شود.

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه