جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

سختي دینامیکی پی های صلب با اشكال مختلف مدفون در خاک های نامحدود الاستيك با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

سختي دینامیکی پی­ های صلب با اشكال مختلف مدفون در خاک­های نامحدود الاستيك با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

به دلیل نیاز مهندسان طراح پی ماشین ­آلات به تعیین سختی دینامیکی پی ­ها، در این پایان ­نامه سختی دینامیکی پی­ های صلب با اشکال مختلف تحت اثر بارهای هارمونیک قائم، افقی، پیچشی و لنگر هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسوب­ گذاری طبیعی، عموماً خاک­ها ناهمگن و ناهمسان هستند و خواص آن­ها، در یک فاصله کم در جهات قائم و افقی تغییر می­کند، اما اکثر مطالعات انجام شده در حوزه اندرکنش خاک و سازه به محیط­های نامحدود همگن و همسان محدود شده است، بنابراین در این پایان نامه خاک­های ناهمگن و ناهمسان نیز مورد بررسی قرار گرفته­اند. ناهمگنی خاک با افزایش مدول یانگ و جرم در عمق در نظر گرفته شده و همچنین سه نوع خاک ناهمسان متعامد متداول نیز مورد بررسی قرار گرفته­اند. برای محاسبه سختی دینامیکی از روش نیمه تحلیلی المان محدود با مرز مقیاس شده استفاده شده است که یک روش المان مرزی بر پایه روش المان محدود می­باشد. در این روش مزایای دو روش المان محدود و المان مرزی با هم ترکیب شده­اند. در این روش همانند روش المان مرزی تنها مرز مسئله مش­بندی می­شود. در نتیجه ابعاد مسئله به اندازه­ يک بعد کاهش یافته و همانند روش المان محدود به هیچ گونه حل بنیادی نیاز نمی­باشد. مسائل با دامنه نامحدود و دارای نقاط تکینگی بصورت دقیق مدل می­شوند و مصالح غیرهمسان و غیرهمگن که شرط تشابه را ارضاء کنند بدون هزینه محاسباتی زیادی مدل­سازی می­شوند. در این روش همانند روش المان محدود، مقادير متغیر مسئله در مرزها، با استفاده از توابع شکل درون­يابي مي­شوند. بنابراین این روش منجر به حل تقریبی در جهت محيطي و حل دقیق در جهت شعاعي خواهد شد. برای اعمال شرط بازتابشی در بی­نهایت از یک بسط مجانب در فرکانس بالا استفاده شده است. این شرط مرزی در فرکانس­های بالا دقیقاً شرط بازتابشی را ارضا می­کند. در فرکانس­های پایین نیز مقادیر سختی دینامیکی با استفاده از
انتگرال ­گیری عددی از معادلات دیفرانسیل معمولی بدست آمده­اند. در این پایان نامه پی­ های با اشکال هندسی و ابعاد مختلف که دارای کاربرد زیادی می­باشند انتخاب شده و سختی دینامیکی آن­ها برای دامنه وسیعی از فرکانس محاسبه شده است. در نهایت نتایج بدست آمده به صورت نمودارهای بی ­بعدی که قابل استفاده برای طراحان پی می­باشند ارائه شده ­اند. نتایج حاصله نشان دهنده دقت و سادگی این روش می­باشند.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه