جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

واکاوي موانع توسعه گردشگري روستايي: مورد مطالعه منطقه دنا واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد

واکاوي موانع توسعه گردشگري روستايي: مورد مطالعه منطقه دنا واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد

 

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

گردشگري روستايي يکي از شاخه‌هاي صنعت گردشگري است، که با توجه به ظرفيت‌هاي طبيعي و فرهنگي موجود در روستاها، مي‌تواند نقش مهمي در تجديد حيات روستاها، ايجاد اشتغال و درآمد براي روستاييان، حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي و در نهايت توسعه‌ي يکپارچه و پايدار روستايي داشته باشد. اين در حالي است که هرچند همواره اجتماعات و سکونتگاه‌هاي روستايي مستقر در امتداد محور گردشگري کوه‌ها و رودهاي منطقه‌ي دنا واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد به لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي و بهره‌مندي از توان‌هاي بسيار در حوزه طبيعت‌گردي، گردشگري روستايي و کشاورزي، از پديده‌ي گردشگري تأثير پذيرفته و بر آن تأثيرگذار بوده‌اند اما به دليل عدم شناخت دقيق و علمي از توانايي‌ها، تنگناها و قابليت‌هاي آنها و نيز فقدان يک برنامه‌ريزي جامع و نظام‌مند در بهره‌برداري معقول از قابليت‌هاي موجود، تاکنون از اين توان در راستاي هدايت روندها و فرايند‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي براي دستيابي به گسترش گردشگري و رسيدن به توسعه‌ي پايدار روستايي بهره‌گيري کافي نشده است. اين پژوهش با هدف شناسايي موانع توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه‌ي دنا و بررسي اثرات احتمالي اين صنعت در روستاهاي پيرامون انجام شده است. در انجام اين پژوهش از روش ترکيبي شامل تلفيقي از روش‌هاي کمّي و کيفي به فراخور مراحل و اهداف تحقيق بهره گرفته شده. روش کمّي از نوع پيمايش بوده و از روش‌هاي کيفي سُوات و ارزيابي مشارکتي روستايي استفاده شد. جامعه‌ي نخست اين پژوهش، ساکنان روستاهاي گردشگري در منطقه‌ي دنا که شامل 446 خانوار روستايي بوده که بر اساس جدول نمونه‌گيري پاتن 115 خانوار به عنوان نمونه تحقيق تعيين و با بهره‌گيري از نمونه‌گيري سهميه‌اي، سهم هر يک از روستاها مشخص گرديد. پس از آن، در هر خانوار يک زن و مرد داراي تجربه و اطلاعات غني گزينش و مورد مطالعه قرار گرفتند که در مجموع 230 زن و مرد روستايي در اين پژوهش شرکت داشتند. فزون بر آن، از نخبگان اجتماعي روستاهاي هدف (اعضاي شوراي اسلامي و رهبران محلي)، با استفاده از تکنيک‌هاي ارزيابي مشارکتي روستايي، پيرامون موانع و اثرات توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه‌ي دنا مطالعه به عمل آمد. ابزار کمّي پژوهش، مصاحبه‌ي ساختارمند با استفاده از پرسش‌نامه‌اي حاوي سئوالات باز و بسته بود که روائي آن تأييد و پايايي آن نيز با انجام يک مطالعه‌ي راهنما و مقدار آلفاي کرونباخ 56/0 تا 81/0 براي متغيرهاي گوناگون بدست آمد.

جامعه‌ي آماري دوم پژوهش، کارشناسان فرهنگي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط با گردشگري روستايي استان بودند که داراي ارتباط نزديکي با گردشگري روستايي بوده و اطلاعات غني پيرامون موضوع داشتند که شامل 18 نفر شدند و مصاحبه متمرکز به صورت تمام‌شماري از کل 18 نفر کارشناس انجام شد. در خصوص اطلاعات مورد نياز از کارشناسان نيز از يکسري سئوالات باز (پروتکل) استفاده گرديد.

يافته‌هاي حاصل از تحليل عاملي در اين مطالعه نشان داد از ديدگاه روستاييان مي‌توان موانع توسعه‌ي گردشگري روستايي را در هشت دسته جاي داد که عبارتند از موانع سازماني، اجتماعي، رفاهي، تسهيلاتي، فرهنگي، ارتباطي و اقتصادي. از نظر آنان «موانع سازماني» و «موانع رفاهي» مهمترين موانع توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه‌ي دنا بودند. يافته‌هاي ارزيابي مشارکتي روستايي نيز مؤيد يافته‌هاي کمّي بوده و در تحليل کيفي موانع توسعه‌ي گردشگري روستايي نيز به موانع اقتصادي، ساختاري و سازماني به‌عنوان مهمترين موانع توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه‌ي روستايي دنا اشاره شد. همچنين با توجه به يافته‌هاي حاصل از پژوهش، اثرات اقتصادي گردشگري از نظر روستاييان در رتبه‌ي اول قرار دارد و گردشگري روستايي بيشترين تأثير را بر روي وضعيت اقتصادي روستاييان مي‌گذارد. تحليل مدل رگرسيوني نشان داد از ميان سازه‌ها و ويژگي‌هاي مورد مطالعه، سازه‌هاي جنس، جمعيت و تعداد خانوار به عنوان پيش‌بيني کننده‌هاي نگرش نسبت به اثرات گردشگري روستايي در منطقه‌ي دنا محسوب مي‌گردند. توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه‌ي نيازمند يک برنامه‌ريزي راهبردي است. يافته‌هاي حاصل از سُوات کارشناسان خبره گردشگري روستايي حاکي از آن است که اين راهبردها در چهار دسته‌ي تهاجمي، تنوع، بازنگري و دفاعي قابل تفکيک هستند. بنابراين براي توسعه‌ي گردشگري روستايي در منطقه موارد زير توصيه مي‌گردند:

  • توسعه‌ي تأسيسات و زيرساخت‌هاي رفاهي در روستا؛
  • استفاده از پتانسيل‌هاي منطقه در جهت گسترش ورزش‌هاي زمستاني؛
  • توسعه و گسترش گردشگري کشاورزي؛
  • تبليغات گسترده در جهت شناساندن جاذبه‌ها و اماکن زيارتي؛
  • بهبود کيفيت راه‌هاي ارتباطي؛
  • تدوين مقررات و ضوابط ويژه به منظور استفاده بهينه از جاذبه‌ها و خدمات گردشگري؛
  • آموزش و اطلاع‌رساني به مردم در جهت نحوه‌ي برخورد با گردشگران.

 

كلمات كليدي: توسعه پايدار، توسعه روستايي، گردشگري روستايي، موانع، منطقه دنا

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه